Ny adresse frå og med 21.03.17 er Ålesund Lokalmedisinske senter, Åsesvingen 16, 6017 Ålesund. Bygget ligg på vestsida av Ålesund sykehus og innkøyring er frå Borgundfjordvegen.

​Frå og med i morgo, 22.03.17, gjeld same adressa for Overgrepsmottaket.

Samlefil, fagutvalet for teknisk område (PDF, 5 MB), onsdag 22.03.17, rådhuset 1.etg. kl. 18.00

(sak 12/17 har vedlegg som er unnateke offentlegheit og ligg ikkje i samlefila)

Samlefil, Plan og byggenemnda nr 1/17 (PDF, 75 kB), onsdag 22.03.17, rådhuset 1.etg. kl. 17.00

Samlefil, Kommunestyret 2/17, torsdag 23.03.17. (PDF, 15 MB) Sula ungdomsskule kl. 18.00

Samlefil, Ettersending av interpellasjonar til Kommunestyret 2/17. (PDF, 86 kB)

(sak 027/17 er unnateke offentlegheita og ligg ikkje i samlefila. Medlemmer i kommunestyret må lese saka/laste ned fila i politikarportalen.) Møtet vil vere lukka under behandling av saka.

Som vanleg kan du følgje møtet via kommune-tv.

Du kan også lese kommunale dokument under fana Lokaldemokrati.

  

Flagg II

Krinsar i Sula med 17. mai komitear kan søkje kommunen om tilskot til arrangement.
Det skal sendast inn elektronisk søknadsskjema.

Frist: 2. april

Søknadsskjema


SMIL midlar skal gå til ulike tiltak i landbruket sitt kulturlandskap.

Nordre Sunnmøre Landbrukskontor har i år fått kr 260.000.- til SMIL søknadar i dei 5 kommunene vi dekker. Det kan søkast midlar til mange ulike tiltak. Vi gir nokre døme: bygningar, diverse tekniske anlegg – hydrotekniske anlegg, tiltak for å ta vare på kulturlandskapet t.d. inngjerding av beiteområde, ta vare på steingardar, slått av gamal beitemark. Å legge til rette for allmenta sin ferdsel, rydde stiar, sette opp grinder m.m. kjem òg inn under ordninga.


Fagutvalet for helse og sosial i Sula kommune vedtok 9. mars å sende forslag til lokalforskrift ut til offentleg høyring i samsvar med forvaltningslova §37. Forskriftsforslaget er vedlagt høyringsbrevet.

Høyringsfrist: 1 mai.

Vaflar.jpg

Lørdag 25.mars, klokka 12:00-15:00 blir det kafè på Erindringssenteret

Det blir sal av kaffi, kaker og tombola

Adresse : Sloghaugvegen 28

Alle er hjerteleg velkommen!

 


Faktura for gebyr på kommunaltekniske tenester blir sendt ut i veke 13, med forfall 20. april.  


Sula kommune skal selje ein eigedom i Djupdalen, gnr 109 bnr 77 og 88.  Eigedomen er på 541,9 m2 og er regulert til offentlege føremål.

Kjøpar må pårekne å måtte omregulere eigedomen.

Hefte : Gnr 109 bnr 61 har tinglyst vegrett over eigedomen.

Takst : kr. 400,- pr m2.

Pris : kr. 216.760,- eller høgstbydande over.

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777 (ikkje SMS)
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 3910.51.86499.
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Oppreisningsordninga for tidlegare barnevernsbarn
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her