ukm 2017

Lurer du på om du skal vere med på UKM, eller kanskje du ikkje du heilt veit kva UKM er? Då kan du ta ein titt på videoen her.

Deltar du på UKM i år, er du med i trekninga av eit gåvekort til ein verdi av 1000 kroner.  Her melder du deg på ukm.no innan 30. januar.
Det blir også trekning på 2 kinobilllettar blant publikum
ROBERT POST kjem og opnar heile UKM, i tillegg sit han i fagjuryen. Nytt av året er green room med overføring frå scene.

 Samlefil, Fagutvalet for Oppvekst 17.01.17. (PDF, 9 MB) Rådhuset, 4.etg. kl. 18.00.  

Samlefil, Fagutvalet for Teknisk område 18.01.17. (PDF, 51 MB) Rådhuset, 1.etg. kl. 17.00 (NB! klokkeslett)

Samlefil, Formannskapet 19.01.17 (PDF, 6 MB). Rådhuset, 4.etg. kl. 16.00. (NB! møtedag)

Samlefil, Det faste utvalet for plansaker 19.01.17 (PDF, 20 MB). Rådhuset, 4.etg. kl. 16.00 (NB! møtedag)

Du kan også lese kommunale dokument under fana Lokaldemokrati.

 

 Offentleg ettersyn i perioden 21.12.2016 til 23.01.2017

barnehage

I Sula kommune har vi 4 kommunale og 5 private barnehagar. Vi har felles søknad og opptak ved barnehagane.

For søknad om plass frå 1. august 2017 må det søkast før 01.03.2017. Søknadar om barnehageplass som kjem inn etter dette, blir behandla ved supplerande opptak.

Fleire opplsyningar om barnehagane får du ved å gå inn på det elektroniske søknadsskjemaet.

Ved servicekontoret i kommunen, tlf. 70 19 91 00, kan du få hjelp med utfylling av søknaden.

Det faste utvalet for plansaker vedtok på møte den 20.12.2016 i sak 143/16, med heimel i § 12- 10 i plan- og bygningslova, å leggje forslag til detaljregulering Veibuststranda – naust og rorbuer, ut til 1. gongs offentleg ettersyn.

Planområdet ligg på nordsida av den kommunale vegen Veibuststranda og planområdet grensar i vest til Vegsund slip sin eigedom. Formålet med planarbeidet er regulere eit område på Veibuststranda til naust og rorbuer i tråd med kommuneplanen. 


Informasjon frå helsenorge.no:

"Frikort for egenandelstak 2 er automatisert fra 1. januar 2017. Fra denne datoen slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket på 1 990 kroner er nådd. "

Fredagskafevår2017

Har du tankar, spørsmål, bekymringar, eller ønskjer du å møte andre i liknande situasjon som deg?

Kreftkoordinatorane i Sula og Ålesund arrangerer i samarbeid med pasientforeiningar og Frivilligsentralen i Ålesund Fredagskafé ved Ålesund Frivilligsentral i Kirkegata 33.


Tiltaket vart etablert i 2014, og har frå første stund vore godt besøkt. No ligg programmet for våren 2017 føre (sjå bilete).

Kulturdepartementet melder at det frå og med 15. november vert opna for å levere inn søknad om kompensasjon av meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.

Søknadsfrist er 1. mars 2017

Føresegner for ordninga, eige søknadsskjema og rekneskapskjema finn ein på www.idrettsanlegg.no


 

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf03)
: Teknisk vakt: 90050777
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 3910.51.86499.
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Oppreisningsordninga for tidlegare barnevernsbarn
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her