Alle lag/organisasjonar som har tilbod for barn og unge, kan søke om tilskot frå aktivitetstilskotet (frikort) enten på vegne av eller saman med foreldre/føresette til barn og unge 6-18 år for å motverke økonomiske og kulturelle hindringar og medverke til inkludering.

Utbetaling skjer direkte til aktuelle lag/organisasjonar, og det skal rapporterast årleg på brukte midlar frå tilskotet. Aktivitetstilskotet kan gje tilskot til deltaking i fritidsaktivitetar, innkjøp av utstyr for utlån og til ulike inkluderingstiltak for barn og unge.

Meir informasjon (PDF, 5 MB)

Søknadsskjema

Samlefil, Fagutvalet for oppvekst nr.6/16. (PDF, 9 MB) Tysdag 30.08.16. Rådhuset, 4.etg kl.18.00

Samlefil, Fagutvalet for teknisk område nr.5/16 (PDF, 3 MB). Onsdag 31.08.16. Rådhuset 1.etg. kl.18.00

Samlefil, Fagutvalet for kultur og folkehelse nr.5/16 (PDF, 4 MB). Onsdag 31.08.16. Rådhuset 4.etg. kl.18.00

Samlefil, Fagutvalet for helse og sosial nr.5/16 (PDF, 5 MB). Torsdag 01.09.16. Mylna Senter. kl.18.00

Du kan også lese kommunale møtedokument under fana Lokaldemokrati.

For hausten 2016 er det muleg å søkje følgjande tilskot:

Nærmiljø- og friluftstiltak, ny ordning i år, frist 1. september

Private kulturbygg, frist 15. september

Ordinære kulturmidlar, frist 15. september

Retningsliner og søknadsskjema til kommunale tilskotsmidlar på kulturområdet.

Det blir ledig 9 omsorgsbustader i sentrum av Langevåg. Bustadane er oppført i eit nybygg på 3 etasjer med heis. I tillegg er der underetasje med garasjeanlegg. Bustadane har ulik storleik og innhald. I kvar etasje er der tre bustader.

To av bustadane er på 78/79 kvm og inneheld stove m/kjøken, to soverom, bad og bod. Den tredje bustaden er på 65 kvm og inneheld stove m/kjøken, eitt soverom, bad og bod. Alle bustadane har eigen veranda med utgang frå stova. I tillegg er der utvendig bod til alle bustadane. 

Sula kommune vurderer å leige lokale til Sula kyrkjekontor for ein tidsavgrensa periode og ber aktuelle tilbydarar om å ta kontakt. Aktuell leigeperiode er 4 år med opning for forlening eit år av gongen i minimum 2 år. Sula kommune stiller følgjande grunnleggande krav til lokala:

 • Sentral plassering i Langevåg
 • Tilgang til parkering for tilsette og besøkande
 • 8 kontorplassar
 • 1 spiserom
 • 1 møterom
 • 1 kopirom
 • Toalett for tilsette og besøkande
 • Lager og arkivrom
 • Inngang med mottaks/venteromsfunksjon

Tilbydarar kan kontakte Jørn Agersborg på telefon eller epost for nærmare avklaring.

Telefon: 70 19 91 14 / 978 91 484

Epost: jorn.agersborg@sula.kommune.no

Sula kommunestyre valde i møte 22.juni meddommarar til tingretten, domsmenn til lagmannsretten og jordskiftemeddommarar for perioden 01.01.2017 - 21.12.2020. Dei som vart valde mottar i desse dagar melding om vedtaket, der dei også vert bedne om å levere inn personopplysningsskjema.

Digital postkasse


Frå 13.06.16 får du brev digitalt frå Sula kommune. Breva mottar du i Altinn.no, eller i di digitale postkasse (Digipost eller eBoks).

Du mottar brevet 2-3 timar etter at saksbehandlar har sendt det.

Du loggar vanlegvis inn med minID for å lese brevet, men brev unntatt offentlegheit og brev med personsensitivt innhald krev strengare pålogging (BankID, Buypass, Commfides).

Har du ikkje digital postkasse, så får du posten din i Altinn.no


Årets Sommarles varer frå 1. juni til 31. august og er ein lesekampanje som alle biblioteka i Møre og Romsdal er med på. Alle frå 1.-7. klasse kan delta.
I år er Sommarles nettbasert, men du kan også få lesepass på biblioteket. På sommerles.no kan du registrere bøker du les, samle poeng, få kule premiar og lesetips, lese den eksklusive sommarlesfortellinga, løyse oppgåver og følge med på kva vennane dine les! Bli med då vel!

Meir informasjon og registrering på : www.sommerles.no

 

 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf03)
: Teknisk vakt: 90050777
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 3910.51.86499.
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Oppreisningsordninga for tidlegare barnevernsbarn
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her