Samlefil, Det faste utvalet for plansaker nr.10/16 (PDF, 21 MB), tysdag 28. juni kl. 17.00. Rådhuset 4.etg.

Vedlegg til sak 085/16 - Tettstadsanalyse. (PDF, 45 MB)

Det er ikkje saker til Formannskapet denne gangen.

Du kan også lese kommunale dokument under fana Lokaldemokrati.

bålet.jpg


Har du planer om å tenne opp Sankt Hans-bål?

St. Hans-bål skal verken søkast løyve for eller meldast inn på forhand til brannvesenet. Bålbrenninga skjer på eige ansvar, og Sula brannvesen anbefaler deg å følge råda for ein trygg Sankt Hans-kveld.

Digital postkasse


Frå 13.06.16 får du brev digitalt frå Sula kommune. Breva mottar du i Altinn.no, eller i di digitale postkasse (Digipost eller eBoks).

Du mottar brevet 2-3 timar etter at saksbehandlar har sendt det.

Du loggar vanlegvis inn med minID for å lese brevet, men brev unntatt offentlegheit og brev med personsensitivt innhald krev strengare pålogging (BankID, Buypass, Commfides).

Har du ikkje digital postkasse, så får du posten din i Altinn.no


Det er ledige omsorgsbustader på Nausthaugen, Bakketun og  Vågstunet. I tillegg er det ledig ein omsorgsbustad i burettslaget Sunde/Leirvåg med adresse Fløtabakkane på Eidsnes.

Bustadane skal tildelast til eldre, funksjonshemma eller andre med spesielle behov for tilrettelagt bustad, og det er Inntaksutvalet i Sula som tildeler slike bustader.


Kommunelegekontoret i Sula er stengt torsdag 30.06 og fredag 01.07.16.

For øyeblikkelig hjelp kontakt Ålesund interkommunale legevakt 116117 eller 70193666

Forakutt livstruande sjukdom  ring 113


På grunn av innføring av nytt administrasjonsprogram i oppvekstsektoren vil faktura for barnehageplass og SFO-plass i august først verte sendt ut i slutten av august.

Føresette vil difor motta to fakturaer med forfall i september.

Det er no tid for å søkje øvingstid i musikkbingane for neste sesong.

Frist: 15. juli

Søknadsskjema


Kva blir nytt for innbyggarane
På «Min helse» på helsenorge.no kan innbyggaren finne oversikt over alle fastlegar i landet og også foreta bytte av fastlege. Den viktigaste endringa no er at denne løysinga blir ny, og vil innehalde betre informasjon om fastlegen og fastlegekontoret.

Ikkje mulig å bytte fastlege ved overgang til ny løysning
I samband med overgang til ny løysning, vil dei fleste tenestene være utilgjengelge frå og med onsdag 1. juni og til og med søndag 05. juni

Meir informasjon om fastlegeordninga og bytte av fastlege: www.helsenorge.no/fastlege

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf03)
: Teknisk vakt: 90050777
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 3910.51.86499.
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Oppreisningsordninga for tidlegare barnevernsbarn
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her