Sula kommunestyre valde i møte 22.juni meddommarar til tingretten, domsmenn til lagmannsretten og jordskiftemeddommarar for perioden 01.01.2017 - 21.12.2020. Dei som vart valde mottar i desse dagar melding om vedtaket, der dei også vert bedne om å levere inn personopplysningsskjema.

For hausten 2016 er det muleg å søkje følgjande tilskot:

Nærmiljø- og friluftstiltak, ny ordning i år, frist 1. september

Private kulturbygg, frist 15. september

Ordinære kulturmidlar, frist 15. september

Retningsliner og søknadsskjema til kommunale tilskotsmidlar på kulturområdet.

Med heimel i PBL § 12-12 har Sula kommunestyre i møte den 22.06.2016, K-sak 060/16, vedtatt detaljreguleringsplan for eit område rundt Nausthaugen.

Etter PBL § 1-9, kan ein klage på vedtaket og vi har satt fristen til 19.08.2016. Krav om erstatning må setjast fram innan tre år frå denne kunngjeringa, jf. PBL § 15-3.

Samlefil, Det faste utvalet for plansaker nr.10/16 (PDF, 21 MB), tysdag 28. juni kl. 17.00. Rådhuset 4.etg.

Vedlegg til sak 085/16 - Tettstadsanalyse. (PDF, 45 MB)

Det er ikkje saker til Formannskapet denne gangen.

Du kan også lese kommunale dokument under fana Lokaldemokrati.

Digital postkasse


Frå 13.06.16 får du brev digitalt frå Sula kommune. Breva mottar du i Altinn.no, eller i di digitale postkasse (Digipost eller eBoks).

Du mottar brevet 2-3 timar etter at saksbehandlar har sendt det.

Du loggar vanlegvis inn med minID for å lese brevet, men brev unntatt offentlegheit og brev med personsensitivt innhald krev strengare pålogging (BankID, Buypass, Commfides).

Har du ikkje digital postkasse, så får du posten din i Altinn.no


Årets Sommarles varer frå 1. juni til 31. august og er ein lesekampanje som alle biblioteka i Møre og Romsdal er med på. Alle frå 1.-7. klasse kan delta.
I år er Sommarles nettbasert, men du kan også få lesepass på biblioteket. På sommerles.no kan du registrere bøker du les, samle poeng, få kule premiar og lesetips, lese den eksklusive sommarlesfortellinga, løyse oppgåver og følge med på kva vennane dine les! Bli med då vel!

Meir informasjon og registrering på : www.sommerles.no

 

Mitt Sula

Sula kommune sin handlingsplan for rusmiddelarbeid 2016-2020 er no endeleg vedteken. 

Visjon: Tryggleik og tilhøyre utan misbruk av rusmiddel

Planen kan du lese her (PDF, 761 kB).

Røystene er no talt opp, resultatet er som følgjer: 

10,1 % - Sula kommune bør bli ein del av regionkommunen Ålesund

89,0 % - Sula kommune bør halde fram som eigen kommune

0,9 % - Veit ikkje/ blank røyst

Oppsummeringa av kryss i manntala syner ein frammøteprosent på 53,8 %

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf03)
: Teknisk vakt: 90050777
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 3910.51.86499.
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Oppreisningsordninga for tidlegare barnevernsbarn
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her