Publisert 21.11.2014
Diplomutdeling universell utforming (2)

Sula kommunestyre har gitt Rådet for likestilling av funksjonshemma i oppdrag å dele ut diplom til bygg eller anlegg som er godt universelt utforma. Rådet har i 2014 vedteke å gje slikt diplom til Kiwi Langevåg, Langevåg skule og til nybygget ved Solevåg skule. Diploma vart utdelt på møtet i Kommunestyret 20. november 2014.

Publisert 20.11.2014

På grunn av arbeid på avløpsnettet vert Fyllingvegen stengt for gjennomkøyring ved Berngarden frå måndag 24. november klokka 8.00 til seinast fredag 28. november kl 16.00.

Gåande som nytter gangvegen ved Berngarden må i perioden gå rundt.

Kart

Publisert 20.11.2014

Samlefil Plan og byggenemnda, mandag 24.11.14. Rådhuset 1.etg. kl. 17.00.

Samlefil Fagutval prosjektering, bygg og drift, mandag 24.11.14. Rådhuset 1.etg. kl. 18.00.

Samlefil Fagutval for kultur, næring og miljø, torsdag 27.11.14.Rådhuset 4. etg. kl.18.00.

Samlefil Fagutval for helse og sosial, torsdag 27.11.14.Rådhuset 4.etg.18.00.

Samlefil Fagutval for oppvekst, mandag 1.12.14. Rådhuset 4.etg. kl. 18.00. (Fil vert publisert når den er klar)

Du kan og lese kommunale dokument under fana lokaldemokrati 

 

Publisert 18.11.2014

Med heimel i PBL § 12-12 har Sula kommunestyre i møte den 23.10.2014, K-sak 080/14, vedtatt detaljreguleringsplan for gnr 109 bnr 17 – Lambertgarden i Langevåg.

Publisert 13.11.2014

Samlefil, Kommunestyret torsdag 20.november, Sula-ungdomsskule kl. 18.00.

Du kan og lese kommunale dokument under fana lokaldemokrati 

 

Publisert 13.11.2014
E.coli.jpg

Det er påvist EHEC ( tarminfeksjon forårsaket av en stamme av E.coli bakterie) hos en 3 år gammel jente i Langevåg. Mattilsynet  og Folkehelseinstituttet er engasjert i saken og man undersøker nå mulige spor. Det  er tatt prøver på de aktuelle steder og man venter på svar ifra disse prøvene.

Denne spesifikke stammen av E.coli bakterie forårsaker vanligvis blodig diare og sterke magesmerter. Utvikling av feber er mer sjelden. 

Publisert 29.10.2014
refleks.jpg

Hausten er her og det blir stadig mørkare ute. Vi oppmodar alle fotgjengarane i kommunen om å bruke refleks. Syklistane må hugse lys på sykkelen.

   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
E-post : post@sula.kommune.no
Telefon
: 70 19 91 00

Faks
: 70 19 91 01
Beredskap
: Legevakt: 70193666 Teknisk vakt 90050777
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 8647.10.92152
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Brosjyre

Dagens bilete

Fotograf: Morten Ugelvik
Lomvi
Morten Ugelvik
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Geir Ove Vegsund      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her