Samlefil, Kommunestyret nr.09/17 (PDF, 24 MB), torsdag 14.12.17. Sula-U kl. 15.00.

Som vanleg kan du følgje kommunestyremøtet via kommune-tv.

Du kan også lese kommunale dokument under fana Lokaldemokrati.

Det er/blir ledige omsorgsbustader fleire stader i  Sula kommune, mellom anna i Molværsvegen 17, Hølevegen, Fyllingvegen 63 og på Nausthaugen.

Søknadsfrist: 18.12.2017

Bustaden skal tildelast eldre, funksjonshemma eller andre med behov for tilrettelagt bustad, og det er Inntaksutvalet i Sula som tildeler slike bustader.

kultur

Tysdag 12. desember kl. 11.30 er det igjen klart for Syng med oss på Langevåg bedehus. Alle som er glad i sang og musikk og hyggeleg selskap er hjarteleg velkomne!

Håvard Sveås på piano, Jens Arne Molvær på klarinett og Oddbjørn Øien på trompet står for musikken. Ver med å syng dei kjente og kjære julesangane.

Arrangementet er gratis. Det vert enkel servering og loddsal. Den kulturelle spaserstokken i Sula kommune, i samarbeid med Sula frikyrkje, Langevåg indremisjon og Sula kyrkjelyd (DnK) er arrangør.
 

​Merk: Syng med oss er denne gongen på ein tysdag!
 

 Jf. kommunelova § 45-3 vert formannskapet si innstilling til årsbudsjett for 2018 og økonomiplan 2018-2021 lagt ut til offentleg ettersyn fram til budsjettbehandlinga i kommunestyret 14.desember:

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 inkl. gebyrregulativ - formannskapet sine tilrådingar (PDF, 10 MB)

Dokumenta er samla i ei fil, og du kan navigere i dokumentet via bokmerkefunksjonen. 

Evt. merknadar eller innspel må settast fram skriftleg, vere merka "innspel til budsjett" og med avsendar, og vere innkome seinast 23.12.17 til Sula kommune, pb 280, 6039 Langevåg, eller post@sula.kommune.no

Rådmannen sitt forslag til budsjett 2018 - 2021 er klart.
Budsjett 2018 - 2021. Rådmannen sitt forslag (PDF, 6 MB)
Vedlegg til budsjett og økonomiplan 2018 - 20201 (PDF, 8 MB)
Kopi av budsjett 2018 - drift (XLSX, 334 kB)

Budsjettet skal opp til politisk behandling i Formannskapet 28.11 og Kommunestyret 14.12. Etter behandling i Formannskapet blir dokumenta liggande ute på høyring i to veker.

Josefa

Josefa er 16 år, har oppnådd fleire gode plasseringar i NM og VM, og er på landslaget i hip hop i 2017.
Ho er medlem av Sula Danseklubb og underviser også barn i denne dansestilen.

Stipendet er meint til vidare utdanning og perfeksjonering, og Josefa vil bruke stipendet til å utvikle seg som hip hop-dansar.
Vi gratulerer Josefa med stipendet!

 

Det faste utvaelt ofr plansaker vedtok på møte den 07.11.2017 i sak 100/17, med heimel i § 12-10 plan og bygningslova, å leggje forslag til detaljregulering av "Ny veg Måseide - Vedde - Gåseid" ut til 1. gongs offentleg ettersyn.

Planområdet ligg både i Sula og Ålesund kommune. Planen omfattar eit nytt vegsystem med ein undersjøisk tunnel (Borgundfjordtunnelen") mellom Gåseid i Ålesund og Vedde på Sula. I tillegg omfattar planen tunnel gjennom Veddemarka ("Veddetunnelen") til Måseide.

Offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søkje om midlar. Ordninga er eit verkemiddel for å betre mulegheitene for at fleire barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer som ferie-, kultur- og fritidsarenaer, uavhengig av foreldra si inntekt og sosiale situasjon.
Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet «Bufdir» som står bak ordninga.

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777 (ikkje SMS)
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 4212.23.28079
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her