Publisert 23.04.2014
Klubbe

Samlefil, Det faste utvalet for plansaker, tysdag 29.april kl. 17.00. møterom 4.etg Rådhuset

Møtet startar med ei synfaring på Olamyra kl. 16.30

 

Du kan og lese kommunale dokument under fana Lokaldemokrati

Publisert 22.04.2014
Suladagane 2014

Suladagane går av stabelen i tida 22. - 27. april. Desse dagane byr på eit mangfald av kultur- og naturopplevingar. Eit mål for Suladagane er å byggje opp under visjonen til Sula som kultur- og friluftskommune med aktive innbyggjarar som opplever identitet og samkjensle.

Sjå her for nærare informasjon og program.

Programmet kjem i postkassa til alle husstandar 22. april, same dag som Suladagane tar til.  

Publisert 15.04.2014

Det er høve til å søkje om kommunalt tilskot til opparbeiding/vedlikehald av leikeplassar.
Søknad skal skrivast på eige skjema. Frist: 1. mai.

Meir informasjon om tilskotsordningar på kulturområdet finn du under menypunktet Kultur og fritid>kulturmidlar/tilskotsordningar.

Publisert 14.04.2014
Grunnlovsjubileet - hovedlogo

I høve 200-års markeringa for Grunnloven har Sula kommune følgjande offisielle program:

 

24. april:

HIPP HURRA!
For barneskulane: ei historisk førestilling om Grunnloven, med Astrid Overaa og lokale aktørar frå Sula danseklubb og Sula Kulturskule

5. mai – 15. mai:

Teikneutstilling  -  tema  Grunnloven  
Alle dei fire barneskulane stiller ut teikningar på Sula bibliotek, Langevåg
Premiering til den skulen som har beste utstilling i høve tema.
17. mai er utstillinga å finne på Friheim Kulturhus

17. mai,  kl. 18.00:

Nasjonal  festkonsert
Arrangør: Langevåg Musikkorps. 
Gjestar: Jan Hovden og David Sewerin
Konferansier:  Arne Lerheim
Variert norsk musikk på repertoaret
Offisiell overrekking av  Fullmakt for Borgund valdistrikt til Riksforsamlingen i 1814 til ordførar Geir Ove Vegsund
Allsong med «Det går eit festtog gjennom landet»
Open kafé før konserten

Programmet er eit samarbeid mellom Sula kommune, Sula Frivilligsentral og lag og organisasjonar.

 

Publisert 01.04.2014

Sula kommune ynskjer anbod på brøyting sesongane 2014-2016.

Anbodet er fordelt på 3 roder og gjeld vegar, fortau, plassar og eigedomar i Sula kommune.

Nærare opplysningar kan ein få ved å gå inn på Doffin https://www.doffin.no/Notice/Details/2014-658091Eller ved å vende seg til Sula kommune ved avd.ing. Birgitte Valderhaug Tel. 70 19 91 00, e-post birgitte.valderhaug@sula.kommune.no

Anbod må vere levert til Sula kommune, PBD-avd innan den 15. mai 2014, kl. 13.00 

Publisert 31.03.2014

Til informasjon er slamgebyret i 2014 sett til kr 0,- og det vil derfor ikkje vise på fakturaen for dei som har slamtank. Gebyret er tenkt auka igjen i 2015.

 

Publisert 31.03.2014
Mitt Sula - det gode lokalsamfunn

Sula kommune har vedtatt å ta i mot 36 flyktningar dei komande 3 åra, gjeldande frå 2014. Desse vil ha behov for ein plass å bu, og det er behov for alt frå små leilegheiter passande for ein person, til større familiebustader.  Dersom bustaden ikkje ligg sentralt til, ser vi helst at det er rimeleg avstand til busshaldeplass.

Dersom du har bustad eller leilegheit du trur kan passe, og som er eller vil bli ledig i nær framtid, venlegast ta kontakt med kommunen sitt servicekontor på tlf. 70 19 91 00, eller:
Gunnar Trones 70 19 95 54  e-post: gunnar.trones@sula.kommune.no
Ragnhild Fiskerstrand 70 19 91 07 e-post: ragnhild.fiskerstrand@sula.kommune.no

Publisert 28.03.2014

Reint avfall frå buskevekster kan leverast til stasjon på Vedde tysdagar 16.30 - 19.30 i perioden 01. april til 28. oktober 2014.

   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
E-post : post@sula.kommune.no
Telefon
: 70 19 91 00

Faks
: 70 19 91 01
Beredskap
: Legevakt: 70193666 Teknisk vakt 90050777
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 8647.10.92152
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30

Dagens bilete

Fotograf: Reidar Helgesen
Langevåg kyrkje, natt
Reidar Helgesen
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Geir Ove Vegsund      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her