Publisert 04.03.2015
Livslyst

Det vert arrangert meistringskurs for vaksne etterlatte som har mist ein nærståande i kreft eller annan sjukdom, med oppstart tysdag 24. mars. Kurset går over fem veker, og er ope for alle kommunar på Sunnmøre.

Gjennom kurset får deltakarane praktiske tips og verktøy som kan bli brukt i møte med stress og utfordringar i kvardagen. Det vert også mogleg å dele erfaringar med andre som er i same situasjon.

Kurset er utarbeidd av Kreftforeningen, og er gratis for deltakarane. Kursleiarar er kreftsjukepleiar Søgni Grøndal, kreftkoordinator Tanja Alme og kreftkoordinator Merete Kløvning.

Les meir for påmelding og meir informasjon.

Publisert 03.03.2015
Rennande vatn

På grunn av arbeid på vassleidningsnettet ved Raudåna, vil vatnet bli stengt onsdag 4. mars frå kl.08.30 til kl. 17.00.

HUGS: Tapp opp nødvendig forbruksvatn.

Ved spørsmål, ta kontakt med Teknisk vakt på tlf. 900 50 777.

Publisert 02.03.2015

Ålesund  HV område 11216 gjennomfører i tidsrommet 07. - 13..03.15 sin årlige trening med oppmøte og dimisjon ved Langevåg skytebane i Sula kommune. 

Under felttreningen vil markørmidler som løsammunisjon, lysraketter og lignende bli  benyttet hele døgnet. Det vil bli gjennomført opplæring og skarpskyting på håndvåpen og avdelingsvåpen i Langevåg under hele treningen i tiden kl. 08.00 - 23.30 alle dager frem til fredag 13.03. kl. 13.00.

Publisert 27.02.2015
Tombola og salsvarer

Vi inviterer til Open dag ved Erindringssenteret i Langevåg,

Laurdag 7. Mars frå kl.12 til kl.15.

Det vert salg av diverse  handarbeid, tombola og litt å bite i. Alle er velkomne for å slå av ein prat og sjå korleis vi har det.

Vi held til i Bukollektiva, Sloghaugvegen 28. Tlf. 70 19 91 40.

Vel møtt!    

Publisert 27.02.2015

Sunnmøre regionråd har fått utarbeidd eit utfordringsdokument om kommunereforma på Sunnmøre. Dokumentet skal bidra til å gi dei folkevalde i kommunane kunnskap om innhaldet og konsekvensane av reforma, og vere eit bidrag til gode diskusjonar og gode lokale prosessar.    

Publisert 26.02.2015


Samlefil for Fagutvalet for prosjektering, bygg og drift 02/15, onsdag 04.03.15, Rådhuset, 4 etg, kl. 18.00. NB! Oppmøte på Brannstasjonen kl. 17.30

Samlefil for Plan og byggenemnda 02/15, onsdag 04.03.15, Rådhuset, 4. etg, kl. 18.00. Møtestart rett etter at møtet i "Fagutvalet for prosjektering, bygg og drift" er ferdig.

Samlefil for Fagutvalet for helse og sosial 02/15, torsdag 05.03.15, Rådhuset, 4. etg, kl.18.00

 Samlefil for Fagutvalet for kultur, næring og miljø 02/15, torsdag 05.0315, Rådhuset, 1. etg, kl.18.00

Samlefil for Fagutvalet for oppvekst 02/15, torsdag 05.03.15, Rådhuset, kl. 18.00. NB! Merk møtedato!
Tilleggsinnkalling sak 08/15 i Fagutvalet for oppvekst - Skulebruksplan 2014 - 2018

Du kan og lese kommunale dokument under fana Lokaldemokrati

Publisert 26.02.2015


Fylkesutvalet i Møre og Romsdal gjorde 26.01.2015 følgjande vedtak:
I medhald av plan- og bygningslova § 8-3 legg fylkesutvalet forslag til Regional delplan for klima og energi ut til offentleg ettersyn.

Høyringsfrist 10. april 2015.

Publisert 26.02.2015


Fylkesutvalet i Møre og Romsdal vedtok i møte den 23.02.2015, sak FU-14/15, med heimel i Plan- og bygningslova §§ 5-2 og 8-3 å legge framlegg til Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi til andre gongs høyring og offentleg ettersyn. 

Høyringsfrist 15.april 2015. 

 

   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
E-post : post@sula.kommune.no
Telefon
: 70 19 91 00

Faks
: 70 19 91 01
Beredskap
: Legevakt: 70193666
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 3910.51.86499.
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30

Dagens bilete

Fotograf: Morten Ugelvik
Vinter i Mauseidvåg
Morten Ugelvik
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Geir Ove Vegsund      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her