Publisert 24.10.2014
Plassen, Oppstart planarbeid.png

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 blir det med dette varsla om oppstart avdetaljreguleringsplan for Plassen (Bjørkavåg sør).

Planarbeidet blir utført av Nordplan as, på vegner av Tikal utvikling as.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbygging til bustadformål, konsentrert.  

Publisert 24.10.2014
kultur

Sula kommune deler ut Kulturprisen annakvart år. Føremålet med prisen er å hjelpe fram kulturarbeidet i kommunen.

Retningsliner for Kulturprisen i Sula finn du her.

Frist for å sende inn forslag er 1. november.

Publisert 23.10.2014

Samlefil Formannskapet 27.10, møte med Fylkesmannen. Kølbua, Devoldfabrikken kl. 12.00.

Samlefil Fagutvalet for prosjektering, bygg og drift 29.10. Rådhuset 1.etg. kl. 18.00.

Samlefil Fagutvalet for helse og sosial 30.10. Rådhuset 4. etg. kl. 18.00.

Samlefil Fagutvalet for kultur, næring og miljø 30.10. Langevåg skule kl. 18.00.

Du kan og lese kommunale dokument under fana lokaldemokrati 

Publisert 23.10.2014
Kaker Open dag

  Lørdag 01. November kl 12 -15.

Det blir salg av kaffi, kaker og diverse handarbeid vi har laga på Senteret. Kl 13 viser vi bilder frå kvardagen her.        

Publisert 21.10.2014

Med heimel i Plan- og bygningslova § 12-10 vedtok Planutvalet i møte den 14.10.2014, saksnr.: 081/14, å leggje reguleringsplan for Rørstad aust ut til 2. gongs offentleg ettersyn.

Publisert 20.10.2014

Frå torsdag 16. oktober startar Bingsa avfallsplass opp med utvida opningstider.

Publisert 17.10.2014
Klubbe

Samlefil, Kommunestyret torsdag 23.oktober, Sula-ungdomsskule kl. 18.00.

*NB! Det blir fotografering av faste kommunestyrerepresentantar til bilde for valperioden, og alle bes møte klokka 17.00!

Du kan og lese kommunale dokument under fana lokaldemokrati 

 

Publisert 17.10.2014

Det blir halde kurs for dei som til dagleg arbeider med lønnsområdet,skattetrekk, arbeidsgjevaravgift og lønnsinnberetning.

Tid:      Alle kursdager fra kl 09.00-16.00 (registrering frå kl 8.30)

Sted:   24.11.14:         Ørskog kommune, samfunnshuset
            28.11.14:         Ørsta kommune, Ivar Aasen-tune 
            01.12.14:         Ålesund kommune, rådhuset bystyresalen  

Påmelding (bindande) innan 14. november / kursavgift kr. 650,-.

Sigrun Steinnes Andersen, 70 16 29 13, sigrun.s.andersen@alesund.kommune.no

   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
E-post : post@sula.kommune.no
Telefon
: 70 19 91 00

Faks
: 70 19 91 01
Beredskap
: Legevakt: 70193666 Teknisk vakt 90050777
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 8647.10.92152
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Brosjyre

Dagens bilete

Fotograf: Reidar Helgesen
Rådyrkje
Reidar Helgesen
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Geir Ove Vegsund      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her