Servicetorg

 

Kathrin og Tove

Primært mål:

 • Sikre brukarane god service og rask sakshandsaming.
 • Vi vil være publikums første møte med kommunen og løyse flest mogleg oppgåver for publikum, men også være kontaktformidlar inn mot dei ulike einingane, og samordne tenester på tvers av etatsgrensene.

Dette er noko av det vi kan hjelpe deg med:

 • Ledige tomter i kommunale byggefelt
 • Utleige av kommunale bygg
 • Parkeringskort og transport for funksjonshemma
 • Ledsagerbevis
 • Utskrift av kart og søknad om byggjeløyve
 • Søknad om bustønad og startlån gjennom Husbanken
 • Søknad om plass i barnehage og SFO
 • Søknad om skjenkeløyve
 • Her finn du alle planar som er lagt ut til offentleg ettersyn.

Samarbeid med likningskontoret:
Her får du alle aktuelle skjema for likningskontoret. Vi tar imot post og hjelper deg så langt vi kan.

Informasjon om avtalegiro:
Du kan inngå avtale med banken din om avtalegiro for alle kommunale tenester og e-faktura. Meir informasjon.

Tilsette i servicetorget
Tilsette i servicetorget
EiningsleiarAnne Lise Enkrog Salen
KonsulentKirsti Øien Blomvik
KonsulentGunn Myklebust
SaksbehandlarInger Johanne Tafjord
KonsulentTove Vidhammer
KonsulentKathrin R. Vågnes
   

Skriftstørrelse

a - a - a

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 70193666
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 3910.51.86499.
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Geir Ove Vegsund      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her