Sula kommune

Første skuledag etter sommaraferien

Skuledagen startar 08:30

Dato
20. august 2018
Tid
8:30 - 23:59
Stad
Grunnskulane