Sula kommune

Siste skuledag for elevane før julferien

Dato
20. desember 2018
Tid
Varar heile dagen
Stad
Grunnskulane