Sula kommune

Siste skuledag for elevane før jul

Dato
20. desember 2019
Tid
Varar heile dagen
Stad
Skulane