Sula Frikirke

Ingen skildring av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Sula Frikirke
Holsveien 84
6030 Langevåg
Rannveig Hammer
Telefon: 93838129
Aktivitetar
Kontaktpersonar
Tittel Barne og familieleder
Telefon 93838129
Adresse for besøk Holsveien 84
Postadresse 6030 Langevåg