Langevåg søndagsskule

Søndagsskule annakvar søndag kl.11 for barn i alderen 1-13 år. Klubben for 4.-7.klasse.
Adresse Kontakt Kategori
Langevåg søndagsskule
Geilneset 7 co/ Anne-Grethe Tusvik Molvær
6030 Langevåg
Anne-Grethe Tusvik Molvær
Org.nr. : 922601280
Telefon: Ikkje registrert
E-post: Ikkje registrert
Aktivitetar
Kontaktpersonar