Sula kommune

Valstyret i Sula godkjende i møte 7.mai vallister for parti/grupper til kommunestyrevalet i Sula 2019.

For å få  heilskap må alle brikkane på plass.

Det faste utvalet for plansaker vedtok på møte den 07.05.2019 i sak 042/19, med heimel i plan og bygningslova sin §§ 12-10,12-11 og 12-14 å legge forslag til detaljregulering for gnr 78 bnr 6 og 14, Tranvågvegen, ut til 1. gongs offentleg høyring og ettersyn i minst 6 veker.

Vi vil i løpet av året også innføre eit val på månadleg fakturering, dette skal kunden enkelt få til via ein portal på vår heimeside eller gjennom å kontakte servicetorget.  

Sula kommune er i gang med ny runde førebyggande heimebesøk til dei som fyller 80 år i 2019.

Er du under 40 år, gravid, ammande eller har heimebuande barn? Då tilrår Statens strålevern deg å ha jodtablettar heime.

Fann du det du leita etter?