Sula kommune

18 og 19 desember er det informasjonsdag som fokuserer på lønnsområdet ved a-melding, skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Alle kursdagene er fra klokken 09.00 til 16.00, med registrering fra klokken 08.30.

Er du under 40 år, gravid, ammande eller har heimebuande barn? Då tilrår Statens strålevern deg å ha jodtablettar heime.

I medhald av plan- og bygningslova § 12‑8 varslar Sula kommune med dette oppstart av detaljregulering av gang- og sykkelveg frå Dalvegen langs Storevatnet til planlagt ny skule ved Øtrevatnet på Fiskarstranda i Sula kommune.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 varslar Sula kommune med dette oppstart av detaljregulering av området Myrbekkane-Raudåna-Rørstadmarka.

Helseminister Bent Høie opnar konferanse om pakkeforløp for psykisk helse og rus i Ålesund. Helseministeren sparkar også i gang ein kampanje om organdonasjon på Ålesund sjukehus og vitjar ALV- Møre og Romsdal som jobbar med velferdsteknologi. I Sula kommune besøkjer Høie Sulatunet Bu- og tenestesenter.

jpg

Anja Hammerseng-Edin  - kva får menneske til å prestere på sitt beste? 

Sigurd Groven "Eit kvart menneske kan mestre det meste" 

Utdeling av Eldsjelprisen

Billettar kr. 100,-  på Tikkio

Årets influensavaksine er her. Du kan møte opp på kommunelegekontoret torsdag 01.11.2018  kl 08.30 – 14.30 eller ta kontakt med fastlegen din. 

Då noverande kommunalsjef for kultur og oppvekst går av med pensjon, søkjer vi no etter hennar etterfølgjar. Søknadsfrist 09.11.18.

Stillingsannonse

 

Informasjonsfilm (MP4, 9 MB)

 

Kjenner du nokon som har gjort seg fortent til kulturprisen for Sula kommune 2018? 

Her finn du informasjon om kulturprisen og korleis du stiller forslag til kandidat.
Frist for å stille forslag er 1. november

 

Sula kommune reknar med å motta årets influensavaksine i veke 43. Datoar for massevaksinering vil som vanleg bli annonsert i Sulaposten, på heimesidene våre og på facebook så snart dei er klar.

Fann du det du leita etter?