Sula kommune

Møre og Romsdal fylkeskommune vil gjerne ha innspel om framtida til fylket, og har difor laga ei spørjeundersøking. Har du eit innspel du vil kommme med?

Delta i undersøkinga, premiar kan du vinne også.

Pårørandeskulen i Sula kommune er eit kurstilbod til pårørande og nære vener til ein person med sjukdomen demens.

Tid og stad: 24.sep. kl 18:00 - 20:30, Utsikten, Devoldfabrikken
 

Innan 1. november 2019 er det høve til å søke kommunen om kulturstipend. 
Søknadsskjema og nærare informasjon om stipendordninga. 

Valdeltakinga i Sula kommune auka med 6,4 % og enda på 61,4 %, mot 55 % ved valet i 2015. 

Vi minner om at det er mogleg å førehandsrøyste i servicetorget på rådhuset. Måndag til onsdag har vi ope 08:00-15:30, torsdag og fredag har vi opent 08:00-18:00.  Ta gjerne med valkort og hugs legitimasjon.

Velkommen innom! 

No når vi sender ut faktura for kommunale avgifter minimum 4 gongar pr. år, er det ikkje lenger mogleg å dele fakturaen slik som tidlegare. Du kan få utsett betaling av faktura i 30 dagar, og du kan melde frå om at du ønsker månadleg faktura.

Faktura for kommunaltekniske avgifter blir sendt ut i veke 35 og 36. Fakturaen har forfall 20. september, og gjeld for 3. kvartal (perioden juli, august og september).  

Sula kommune sender ut faktura for kommunale avgifter 4 gongar i året om ikkje anna er avtalt. Om du ønsker månadleg fakturering må du melde frå til oss her.

Hytter/fritidsbustadar og naustlag/båtforeningar får tilsendt faktura ein gong i året.

"Livslyst når det røyner på" (plakat (PDF, 687 kB)) er eit meistringskurs for vaksne etterlatte som har mista ein nærståande i kreft eller annan sjukdom. Kurset går over fire kveldar, og er ope for deltakarar frå heile Sunnmøre.

Oppstart onsdag 30. oktober.

Fann du det du leita etter?