Sula kommune

Feiarane startar med feiing i Sula kommune førstkomande måndag, 16.07.18. Dei starter på Sandvika og arbeider seg innover mot Vedde.

 

NVE har publisert ein oppdatert status om tørke og grunnvasstilstand på varsom.no. I store delar av Møre og Romsdal er det enten låg eller svært låg grunnvasstilstand. Grunnvasstilstanden ser ikkje ut til å betre seg med det første. Dette gjer det naudsynt å vise aktsemd ved vassuttak

Sula kommune deler ut Kulturprisen annakvart år. Formålet med prisen er å hjelpe fram kulturarbeidet i kommunen.

Her finn du informasjon om kulturprisen og korleis du stiller forslag til kandidat.
Frist for å stille forslag er 1. november

 

Har du lyst å gjere ein innsats for strandsona vår? Sunnmøre Friluftsråd har sendt ut ei pressemelding om korleis du i så fall skal gå fram.

Jf. plan- og bygningslova, §12-8 og 12-14 blir det gjort kjent at det er starta opp detaljreguleringsarbeid for gbnr. 62/28 med fleire i Sula kommune.  

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018.

TA TAK er ein kursserie for deg som har nære relasjonar til nokon som slit med psykiske vanskar og /eller rusmiddelavhengigheit.

Målet for dei nye sidene er at dei skal vere meir brukarvennlege og at det skal vere lettare for deg å finne informasjonen du treng. Sidene er også betre tilpassa bruk på mobil og nettbrett.

Det blir endra opningstid på biblioteket i Langevåg frå måndag 25.juni til og med laurdag 18.august slik:

Måndag, tysdag, onsdag, fredag 11.00-15.00, torsdag 11.00-18.00, laurdag stengt.

Mauseidvåg filial har ordinær opningstid ut juni, og held stengt frå 1. juli - 18. august.

God sommar - om du treng ferielektyre er biblioteket rette plassen!

Fann du det du leita etter?