Sula kommune

Vinterutgåva av turkassetrimmen Stikk UT!

Dette er Sunnmøre friluftsråd sin første sesong med Stikk UT vinterutgåve.
Følgande kommuner vil ha Stikk UT! Ski-løyper på Sunnmøre: Ørsta, Volda, Stranda, Norddal, Stordal, Ålesund, Ørskog, Vestnes og Skodje.  

I dag sender vi ut purring per brev til dei som enno ikkje har levert vassmålaravlesing. 

Som vanleg er det endringar i henting av avfall i samband med julehøgtida.

 

No sender vi ut vassmålaravlesing på SMS. Du som har vassmålar vil difor få ei melding der du kan svare med målarstanden. Du vil få ei kvittering med målt forbruk sidan forrige avlesing. Dei som ikkje har mobilnummer vil få avlesingskort tilsendt i posten.

Sula kommune søkjer etter privat avlaster 2 døgn pr. månad for gut på 7 år med språklege, sosiale og motoriske utfordringar.

Det er no klart for å søke elevplass for våren 2019 - frist 10. desember. Sjå  Kulturskulen for tilbod og søknadsskjema. 

Rådmannen la fram sitt forslag til budsjett 2019 - 2022 for kommunestyret på møte 14.11.18.

Fann du det du leita etter?