Sula kommune

Det er no klart for å søke elevplass for våren 2019 - frist 10. desember. Sjå  Kulturskulen for tilbod og søknadsskjema. 

Rådmannen la fram sitt forslag til budsjett 2019 - 2022 for kommunestyret på møte 14.11.18.

Er du under 40 år, gravid, ammande eller har heimebuande barn? Då tilrår Statens strålevern deg å ha jodtablettar heime.

Helseminister Bent Høie opnar konferanse om pakkeforløp for psykisk helse og rus i Ålesund. Helseministeren sparkar også i gang ein kampanje om organdonasjon på Ålesund sjukehus og vitjar ALV- Møre og Romsdal som jobbar med velferdsteknologi. I Sula kommune besøkjer Høie Sulatunet Bu- og tenestesenter.

Årets influensavaksine er her. Du kan møte opp på kommunelegekontoret torsdag 01.11.2018  kl 08.30 – 14.30 eller ta kontakt med fastlegen din. 

Då noverande kommunalsjef for kultur og oppvekst går av med pensjon, søkjer vi no etter hennar etterfølgjar. Søknadsfrist 09.11.18.

Stillingsannonse

 

Informasjonsfilm (MP4, 9 MB)

 

Kjenner du nokon som har gjort seg fortent til kulturprisen for Sula kommune 2018? 

Her finn du informasjon om kulturprisen og korleis du stiller forslag til kandidat.
Frist for å stille forslag er 1. november

 

Sula kommune reknar med å motta årets influensavaksine i veke 43. Datoar for massevaksinering vil som vanleg bli annonsert i Sulaposten, på heimesidene våre og på facebook så snart dei er klar.

Faktura for gebyr på kommunaltekniske tenester blir sendt ut i veke 39, med forfall 20. oktober.  

Søknad om spelemidlar inkl. søknad om førehandsgodkjenning av planar må sendast kommunen seinast 15. oktober 2018. 

Fann du det du leita etter?