Sula kommune

Sula kommune sin lærling i helsearbeidarfaget, Malin Langø Furnes (bildet), fortset å imponere. Sunnmøre kommunale opplæringskontor kåra ho før helga til Årets lærling i 2018!

Vi er stolte av ho, og gratulerer så mykje!

Sula kommune er i gang med ny runde førebyggande heimebesøk til dei som fyller 80 år i 2019.

Vinterutgåva av Stikk UT!

Dette er Sunnmøre friluftsråd sin første sesong med Stikk UT vinterutgåve.
Følgande kommuner vil ha Stikk UT! Ski-løyper på Sunnmøre: Ørsta, Volda, Stranda, Norddal, Stordal, Ålesund, Ørskog, Vestnes og Skodje.  

Som vanleg er det endringar i henting av avfall i samband med julehøgtida.

 

Sula kommune er i gang med eit prosjekt på Indre Sula gravlund. Det skal leggast nye vass- og avløpsleidningar frå ny pumpestasjon ved sjøen og over gravplassen og opp til kyrkja. Gravearbeidet vil truleg vare til Juli 2019. 

 

Sula kommune søkjer etter privat avlaster 2 døgn pr. månad for gut på 7 år med språklege, sosiale og motoriske utfordringar.

Det er no klart for å søke elevplass for våren 2019 - frist 10. desember. Sjå  Kulturskulen for tilbod og søknadsskjema. 

Fann du det du leita etter?