Sula kommune

Sula kommune søkjer etter privat avlaster 2 døgn pr. månad for gut på 7 år med språklege, sosiale og motoriske utfordringar.

Det er no klart for å søke elevplass for våren 2019 - frist 10. desember. Sjå  Kulturskulen for tilbod og søknadsskjema. 

Rådmannen la fram sitt forslag til budsjett 2019 - 2022 for kommunestyret på møte 14.11.18.

Er du under 40 år, gravid, ammande eller har heimebuande barn? Då tilrår Statens strålevern deg å ha jodtablettar heime.

Helseminister Bent Høie opnar konferanse om pakkeforløp for psykisk helse og rus i Ålesund. Helseministeren sparkar også i gang ein kampanje om organdonasjon på Ålesund sjukehus og vitjar ALV- Møre og Romsdal som jobbar med velferdsteknologi. I Sula kommune besøkjer Høie Sulatunet Bu- og tenestesenter.

Årets influensavaksine er her. Du kan møte opp på kommunelegekontoret torsdag 01.11.2018  kl 08.30 – 14.30 eller ta kontakt med fastlegen din. 

Då noverande kommunalsjef for kultur og oppvekst går av med pensjon, søkjer vi no etter hennar etterfølgjar. Søknadsfrist 09.11.18.

Stillingsannonse

 

Informasjonsfilm (MP4, 9 MB)

 

Kjenner du nokon som har gjort seg fortent til kulturprisen for Sula kommune 2018? 

Her finn du informasjon om kulturprisen og korleis du stiller forslag til kandidat.
Frist for å stille forslag er 1. november

 

Sula kommune reknar med å motta årets influensavaksine i veke 43. Datoar for massevaksinering vil som vanleg bli annonsert i Sulaposten, på heimesidene våre og på facebook så snart dei er klar.

Søknad om spelemidlar inkl. søknad om førehandsgodkjenning av planar må sendast kommunen seinast 15. oktober 2018. 

Fann du det du leita etter?