Sula kommune

Vegen Legane blir stengt heile dagen onsdag 22.08, frå 07:30. Vegen blir også stengt torsdag 23.08. Omkøyring via Molværsbrauta.

 

Opphevinga av forbodet skuldast arbeid med nytt fortau i Bratthaugmyra. Forbodet vil vere oppheva til arbeidet er ferdig.

Feiarane startar med feiing i Sula kommune førstkomande måndag, 16.07.18. Dei starter på Sandvika og arbeider seg innover mot Vedde.

 

NVE har publisert ein oppdatert status om tørke og grunnvasstilstand på varsom.no. I store delar av Møre og Romsdal er det enten låg eller svært låg grunnvasstilstand. Grunnvasstilstanden ser ikkje ut til å betre seg med det første. Dette gjer det naudsynt å vise aktsemd ved vassuttak

Jf. plan- og bygningslova, §12-8 og 12-14 blir det gjort kjent at det er starta opp detaljreguleringsarbeid for gbnr. 62/28 med fleire i Sula kommune.  

Målet for dei nye sidene er at dei skal vere meir brukarvennlege og at det skal vere lettare for deg å finne informasjonen du treng. Sidene er også betre tilpassa bruk på mobil og nettbrett.

Fann du det du leita etter?