Sula kommune

Betre tverrfagleg innsats - BTI

For å få  heilskap må alle brikkane på plass.

God samhandling av tenester til barn og unge er eit prioritert utviklingsområde i Sula kommune. Vi har jo allereie mange gode eksisterande samhandlingsarenaer, men som i dei fleste andre kommunar er det alltid rom for forbetringar.

Fann du det du leita etter?