Sula kommune

BTI - betre tverrfagleg innsats

For å få  heilskap må alle brikkane på plass

Klikk for stort bilete God samhandling av tenester til barn og unge er eit prioritert utviklingsområde i Sula kommune. Vi har jo allereie mange gode eksisterande samhandlingsarenaer, men som i dei fleste andre kommunar er det alltid rom for forbetringar.

 Les meir om BTI-prosjektet her. (PDF, 530 kB)

Nyheitsbrev

 

Kontakt

Therese Hunnes
Helsesjukepleiar
E-post
Telefon 70 19 19 36
Mobil 917 05 061

Til stades på Fiskarstrand skule tysdag og torsdag.