Sula kommune

Eigedomsskatt i Sula kommune

Rådmannen legg fram ei sak om eigedomsskatt i Sula kommune på Formannskapsmøtet 04.02.20 og Kommunestyremøtet 12.02.20.

Når sakene er politisk behandla vil vi legge ut meir informasjon om eigedomsskatt på heimesida.