Sula kommune

Endra søknadsperiode for SFO

Det blir arbeidd med nye vedtekter for SFO-tilbodet i Sula kommune. Normalt er fristen for å søke SFO-plass i Sula kommune 15. april, men i år er søknadsperioden endra til å vere mellom 1. - 15. juni. 

Dei  nye vedtektene vil etter planen leggast fram for politisk behandling i kommunestyret 19. mai.