Sula kommune

Feiing

Ålesund brann- og feievesen har starta opp feiing i området Kvasnes, Sunde og Bjørkavågen.

Det vert sendt ut SMS frå tlf.nr. 225801630776561 til eigar om tidspunkt, og meldinga skal svarast på med talet 1 (for å bekrefte tidspunkt) eller 2 (innbyggar tar kontakt for ny avtale).

Dagen før feiing vert det sendt ut SMS om påminning om inngått tid.