Sula kommune

Folkehelsepris 2021

Kvart år deler Nasjonalforeningen for folkehelsen Møre og Romsdal ut Folkehelsepris til ein eller fleire frivillige personar, institusjon eller frivillig organisasjon, som bidrar til folkehelse i lokalsamfunnet. Dei vil gjerne ha forslag, kjenner du nokon som fortener ein slik pris?

I ei pressemelding skriv Nasjonalforeningen for folkehelsen Møre og Romsdal dette:

Følgende kriterier vektlegges:

  • Bidrar til sosial støtte, nettverk og aktivitet som skaper trivsel og livskvalitet
  • Bidrar til gode nærmiljøer
  • Bidrar til inkludering og bekjempelse av utenforskap
  • Skaper generasjonsmøter og aktiviteter på tvers av generasjoner 
  • Har hatt stor betydning for folkehelsa og sosiale forhold i nærmiljøet

I 2020 var det Tueneset Kystfortforening i Ålesund som ble tildelt prisen for sin frivillige innsats for ivaretakelse og formidling av krigsminner på Tueneset, i et tilrettelagt turmiljø med opplevelser og læring tilpasset barn og voksne. 

I 2019 ble Inge Aanes og Inge Bergum fra Vike i Vestnes hedret med Folkehelsprisen for sin utrettelige dugnadsinnsats fra fjord til fjell, for å legge til rette for bruk av natur og nærmiljø.  De representerer en stå på vilje og et positivt engasjement for å få ting gjort, og som resultat også skaper gode arenaer for møte mellom generasjoner i et trivelig og tilrettelagt nærmiljø.   

Nasjonalforeningen for folkehelsen har over en 100-årig historie og nærmere 500 helselag og demensforeninger i Norge.   Folkehelseprisen kan ikke tildeles organisasjonens egne medlemmer eller lokallag.

Fylkesstyret i Nasjonalforeningen for folkehelsen Møre og Romsdal  vet det gjøres mye godt folkehelsearbeid i vårt fylke, og oppfordrer interesserte til å gi forslag på kandidater i sitt nærmiljø.

Send ditt forslag med begrunnelse til Nasjonalforeningen for folkehelsen  Møre og Romsdal innen 1.april 2021 på epost moro@nasjonalforeningen.no eller pr post til Idrettsveien 2, 6413 Molde!