Forskrift om gebyr for saksbehandling for plan, byggesak og geodata - høyring

Plan- og miljøutvalet i Sula kommune vedtok i møte 14.11.23, å legge “Forskrift om gebyr for saksbehandling for plan, byggesak og geodata” for Sula kommune ut på høyring i tre(3) veker, jf.folvaltningslova § 37 andre og tredje ledd

Saksdokument

Innspel

Høyringsfristen er 07.12. 23. 

Høyringsinnspel kan sendast til Sula kommune på ein av følgande måtar:

Merk innspel med saksnummer 23/3753

Kontakt

Cecilie Solli
Einingsleiar for Plan, byggesak og geodata
E-post
Telefon 90 55 60 60