Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Friluftsliv for seniorar


Friluftsliv er ei god kjelde til aktivitet og helse, gjennom heile livet. Ein tur i nærmiljøet ditt er nok, anten du går i marka, plukkar bær i skogen, eller nyt utsikta ved havet. Her på Sula har vi det meste i rett utafor døra!

Det aldri er for seint å byrje! Kroppen har om lag like god effekt av fysisk aktivitet og trening gjennom heile livet.

Norsk Friluftsliv og Helsedirektoratet har no samla fakta, tips og inspirasjon i ei brosjyre for deg som kunne tenkje deg å komme i gang, anten du ønskjer å bli kjend med nye venner eller ta litt betre vare på helsa.

Ta omsyn til smittevernsråda og ta deg ein GOD TUR!