Godkjente vallister til kommunestyrevalet 2023 til gjennomsyn

Valstyret i Sula godkjende i møte 23. mai vallister til kommunestyrevalet i Sula 2023

Godkjende lister

Lister for følgande parti / grupper til kommunestyrevalet i Sula 2023 vart godkjent:

  • Arbeidarpartiet
  • Framstegspartiet
  • Høgre
  • Kristeleg Folkeparti
  • Sulalista
  • SV –Sosialistisk Venstreparti
  • Venstre

Her finn du ei detaljer oversikt over alle som står på dei ulike listene.

Klage

Vallova § 6-8 slår fast at det er adgang til å klage på denne godkjenninga. Fristen er 7 dagar frå offentleggjering, innan utløpet av torsdag 8. juni.  Registrerte parti kan også klage.

Ei eventuell klage skal sendast til Valstyret i Sula kommune. Du kan sende den per post til Postboks 280, 6039 Langevåg eller på e-post: post@sula.kommune.no

Spørsmål

Om du har spørsmål kan du kontakte valadministrasjonen på telefon 930 06 368.

Kontakt

Frode Elias Synnes
Formannskapssekretær
E-post
Telefon 93 00 63 68