Sula kommune

Har du hugsa å bestille time til influensavaksinering?

I Sula kommune vil det bli massevaksinering mot sesonginfluensa onsdag 27. oktober i tidsrommet 09:40 - 15:20. Om du er i ei av risikogruppene for sesonginfluensa kan du bestille time på c19.no

Slik bestiller du time

Nytt av året er at du må bestille time, dette for at vi skal unngå kø  og lang ventetid på vaksinasjonsdagen. Sula kommune brukar same system for bestilling av vaksine mot sesonginfluensa, som for vaksine mot korona, c19.no Slik bestiller du time

 • Logg inn med digital ID, til dømes BankID.
 • Trykk på "Bestill time for influensavaksinasjon".
 • Fyll ut skjemaet.
 • Du får automatisk tildelt ein time, du kan ikkje velje tidspunkt sjølv. Om timen ikkje passar må du ta kontakt med kommunelegekontoret på telefon 70 19 91 60
 • Du får ei kvittering på bestillinga di på SMS med beskjed om tidspunkt for timen. 

Om du treng hjelp til å bestille time

Om du synes det er vanskeleg å bestille time sjølv kan du kanskje be om hjelp frå ein pårørande. Vedkomande kan logge på som seg sjølv, men så velje alternativet "For noen andre" som svar på spørsmålet "Hvem bestiller du vaksinering for?"

Om du ikkje har nokon du kan spørre om hjelp kan du ringe servicetorget på rådhuset,  telefon 70 19 91 00, så kan dei hjelpe deg å bestille time. 

Kvar foregår vaksineringa?

Influensavaksineringa i Sula kommune er lagt til Langevåg bedehus, O. A. Devoldvegen 7 i Langevåg. 

Kva kostar vaksinen?

Vaksinen er gratis for personar i risikogruppene.

Kven bør vaksinere seg?

Helsemyndigheitene fryktar at influensasesongen skal bli ekstra hard i år, og anbefalar at så mange som mogleg tar vaksinen, men oppmodar særleg personar i følgande risikogrupper  om å vaksinere seg:

 • Bebuarar i omsorgsbustadar og sjukeheimar
 • Alle frå fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med anna tilleggsrisiko skal også få tilbod om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særleg barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og vaksne med:
  • kronisk lungesjukdom (inkludert astma),
  • hjarte- og karsjukdom (anna enn godt regulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sjukdom eller skade, spesielt personar med nedsett lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsett immunforsvar som følge av sjukdom eller behandling av sjukdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sjukdommar)
  • svært alvorleg fedme (KMI over 40)
  • annan alvorleg og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer ein alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personar med medfødte kromosomavvik, genetiske syndrom og samansette kromosomavvik som ikkje er klassifisert annan stad)

I tillegg anbefales influensavaksine til: