Sula kommune

Heimetenesta satsar på velferdsteknologi

Heimetenesta i Sula kommune satsar på velferdsteknologi for å betre tilbodet til brukarane. Sovematte er eit av dei nye tilboda, den skal gjere det lettare å følgje opp brukarane på nettene.

Meir om bruk av velferdteknologi i Sula kommune (NRK)