Sula kommune

Informasjonsmøte om eigedomsskatt på næringseigedom

Sjå opptak av informasjonsmøtet om eigedomsskatt på næringseigedom som fann stad 12. januar.