Sula kommune

Informasjonsside om koronaviruset

Slutt på lokal forskrift frå og med onsdag 14. april. Nasjonale smittevernreglar og - råd gjeld i Sula kommune.

Smittestatus for Sula kommune