Sula kommune

Hjelp til å handle mat og andre varer

Hjelp til handling

Sula frivilligsentral tilbyr frå og med tysdag 17. mars hjelp til handling av daglegvarer, apotekvarer, ved eller andre ting for deg som måtte trenge det i Sula kommune.

Praktisk løysast dette slik:

Du ringer eller skriv inn handlelista di til 918 60 659 eller e-post: sulafrivilligsentral@mimer.no

Oppgi namn og adresse. Frivilligsentralen sender då faktura i etterkant, utan ekstra kostnad for deg. Varene vert levert på trappa di, og det vert nytta hanskar under handlinga. All di kontakt med Frivilligsentralen vil vere gjennom telefon eller e-post.

Frivilligsentralen håper dette kan vere med på å lette utfordringane vi har knytt til koronapandemien.