Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Informasjon til tilsette

Som arbeidsgjevar set Sula kommune i gang tiltak overfor tilsette.

  • Møteverksemd i regi av kommunen, max. 20 deltakarar med minimum 1 meters avstand
  • Digital deltaking på kurs eller konferansar
  • Gjennomføre møte med video/skype i dei høve det er mogeleg
  • Rettleiar for heimekontor og arbeidsplassar
  • Forbodet mot utenlandsreiser for helsepersonell vart oppheva 7. mai. Utenriksdepartementet frårår framleis alle utanlandsreiser som ikkje er strengt nødvendige.

Tiltaka gjeld inntil vidare. 

Informasjonen vart oppdatert 19.05.20