Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Informasjon til tilsette

Som arbeidsgjevar set Sula kommune i gang tiltak overfor tilsette.

  • Møteverksemd i regi av kommunen, med meir enn 15 deltakarar, skal avlysast
  • Ingen deltaking på kurs eller konferansar
  • Gjennomføre møte med video/skype i dei høve det er mogeleg
  • Helsedirektoratet har vedtatt at helsepersonell som jobbar med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbodet gjeld både tenestereiser og privatreiser. Kostnadar vil bli kompensert.
  • Frårår alle andre tilsette å reise utanlands.
  • Den som har vore på utanlandsreise utanfor Norden skal vere i karantene i 14 dagar etter heimkomst til Noreg.

Tiltaka gjeld inntil vidare.