Sula kommune

Informasjon til tilsette

Som arbeidsgjevar set Sula kommune i gang tiltak overfor tilsette.

Tiltaka gjeld inntil vidare. 

Informasjonen vart oppdatert 25.11.20

Kontakt

Karoline Bøe
Seniorrådgjevar
E-post
Telefon 70 19 91 10
Mobil 70 19 91 10