Sula kommune

Informasjon til tilsette

Korleis skal du som tilsett forholde deg til den lokale forskrifta?

Heimekontor

I den lokale forskrifta heiter det:
Arbeidsgivarar skal sørge for at tilsette arbeider heimanfrå så langt det er praktisk mogleg. Arbeidsgivarar skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til dei tilsette om korleis dette skal gjennomførast i verksemda.

Om du er usikker på om du kan gjere jobben din heimanfrå, kan du ta kontakt med din næraste leiar. Treng du hjelp til å få tilrettelagt arbeidssituasjonen din slik at du kan arbeide heimanfrå, kan du  også ta kontakt med din næraste leiar.

Munnbind

Er du avhengig av kollektivtransport for å kome deg til og frå jobb må du vere oppmerksam på at du alltid skal bruke munnbind dersom det ikkje er mogleg å halde minst ein meters avstand til andre. Tek du taxi skal du alltid bruke munnbind. Om du pendlar til ein kommune med lågare tiltaksnivå, er det likevel Sula kommune sine reglar som gjeld for deg. Regelen om ein meter gjeld også på arbeidsplassen.

Kontakt

Karoline Bøe
Seniorrådgjevar
E-post
Telefon 70 19 91 10
Mobil 70 19 91 10