Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Kontaktinformasjon

Les om korona  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge.

Har du fleire spørsmål kan du ta kontakt:

 • Helsedirektoratet telefon 815 55 015, open 08:00-18:00 på kvardagar og 09:00-16:00 i helgane
 • Servicetorget 70 19 91 00 er open klokka 08.00 - 15.30 måndag til fredag.

Har du behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen din. Hvis du ikkje kjem i kontakt med fastlegen, ring legevakta på 116117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

Useful advice and information in english about the new coronavirus disease from the Norwegian Institute of Public Health. 

Til deg som har det vanskeleg

Lokale hjelpetenester

Interkommunal barnevernvakt

Telefon: 915 76 020

Bemanna i tidsrommet kl. 15:30 – 08:00 i kvardagar og heile døgnet i helgar og høgtider. 

Krisesenter for Sunnmøre

For kvinner og barn: Telefon 70 16 33 33 Mobil 945 39 945
For menn og barn: Mobil 907 07 433

Meir informasjon om krisesenteret

Psykososialt team og kriseleiing

Treng du å kome i kontakt med psykososialt team eller kommunen si kriseleiing, kan du ringe sentralbordet på telefon 70 19 91 00. Utanom vanleg arbeidstid, ta kontakt med politiet på telefon 02800.

Nasjonale hjelpetenester

 • Alarmtelefonen er det nasjonale nødnummeret for barn og unge som er utsett for vald, overgrep eller føler seg utrygge på andre måtar. Vaksne som er bekymra for eit barn, kan også ringe. Opent heile døgnet: 116 111.
 • BaRsnakk er eit chattetilbod til deg med foreldre, eller andre nær deg, som har, eller har hatt eit rusproblem.
 • Kors på halsen er et tilbod til deg under 18 år bemannet av frivillege vaksne frå Røde Kors. Opent mandag - fredag kl. 14:00-22:00 på telefon: 800 333 21.
 • UngPrat er en samtaleteneste til barn og unge mellom 13 og 24 som treng nokon å prate med.
 • Mental Helse hjelpetelefon er for alle som treng nokon å snakke med. Opent heile døgnet: 116 123.
 • Kirkens SOS er for alle som vil snakke med nokon. Opent heile døgnet: 22 400 040. SOS-chat er open kvardagar  18:30 -22:30.
 • Foreldresupport er for omsorgspersonar som trenger hjelp og rettleiing. Opent heile døgnet: 116 123. 
 • Vold- og overgrepslinja er for deg som opplev vald i nære relasjonar eller er bekymra for nokon du kjenner. Opent heile døgnet: 116 006.
 • Anonyme Alkoholikere (AA)