Sula kommune

Koronatesting i Sula kommune

Informasjon til deg som har testa positivt på hurtigtest

Bestill time for test her.

Vi ber om at du har låg terskel for å teste deg, også om du berre har lette symptom og sjølv om du er vaksinert.

Det er viktig at du bestiller time før du møter opp til testing, du kan bestille time for testing på nett eller telefon 70 19 91 60 - tasteval 1

 Bestill time for test her.

Ofte stilte spørsmål om koronatest 

Slik bestiller du time for PCR-test

Slik bestiller du koronatest

  • Gå til https://c19.no Følg lenka til Koronasjekk for å sjå om du bør teste deg.
  • Trykk på «Bestill tidspunkt for testing» og logg inn med digital ID, til dømes BankID.
  • Fyll ut skjemaet. Merk at du også kan bestille testing på vegner av andre.
  • Når du har sendt inn skjemaet blir du tildelt første ledige tidspunkt for testing.
  • Du får opp ei kvittering på bestillinga di. Merk deg kvar og når du skal møte opp. Kvitteringa inneheld også andre opplysningar som det er viktig at du leser. I kartet under ser du kvar du skal køyre når du skal testast.
  • Det beste er om du kjem til teststasjonen i bil, men om det ikkje er mogleg er det også greit å kome på sykkel eller til fots. Transport til teststaden er ditt eige ansvar, men om du har problem med å komme deg dit fordi du ikkje har tilgang på bil, eller nokon til å køyre deg, kan du ringe Kommunelegekontoret på 70 19 91 60.

Bestill koronatest her

Om du ikkje har digital ID

Om du ikkje har digital ID (BankID, Buypass eller Commfides), kan du ringe kommunelegekontoret på 70 19 91 60 mellom klokka 09:00 og 15:00 måndag til fredag for å avtale testing. Du må vere budd på litt telefonkø.

Bestilling og bruk av hurtigtest
Slik tar du ein hutigtest

Slik tar du ein hurtigtest heime: Bruksanvisning nasal hurtigtest.

Her ser du ein video som enkelt viser korleis du skal gjennomføre testen:

 

Kva gjer du om du testar positivt på hurtigtest?

Om du testar positivt på hurtigtest ber vi deg gjere følgande

Ta kontakt med fastlege om du har medisinske spørsmål, eventuelt legevakt på telefon 116 117 om du har behov for medisinsk hjelp i helg, og på kvardagar etter klokka 15:00. Ring 113 ved behov for akutt hjelp – som for eksempel pustevanskar eller andre kritiske symptom.

Når skal du halde deg heime?

Hald deg heime om du er sjuk.

Husstandsmedlem og tilsvarande nære (eksempelvis kjærast) til en person med påvist SARS-CoV-2 skal i karantene i 7 dagar frå testdato hos påvist tilfelle. Karantenen gjeld for fullvaksinerte, delvaksinerte og uvaksinerte i alle aldrar. Det er ikkje mogleg å teste seg ut av denne karantenen.

Husstandsmedlemmar og tilsvarande nære skal i karantenetida testast minst to gangar med pcr-test ved kommunen sin teststasjon. Siste test skal vere tidlegast på dag 5 av karantenen.

Desse gruppene er unnateke karanteneplikta:

  1. Personar som har fått oppfriskingsdose (dose 3) med koronavaksine meir enn 1 veke tidlegare.
  2. Personar i husstanden som har vore smitta med SARS-CoV-2 dei 3 siste månadane.
  3. Helsepersonell som er kritisk for kommunen sin evne til å yte forsvarleg helsehjelp kan be om fritak/fritakast frå karantene i arbeidstida, men dette må avklarast med arbeidsgivar for kvart tilfelle. Helsepersonellet skal ha negativ test før oppmøte på arbeid i tillegg til å følgje testintervallet gitt over. Det skal også nyttast munnbind på jobb.

Den som er i smittekarantene skal halde seg heime eller på anna egna stad, utan kontakt med personar utanfor husstanden. Det tillatast berre å gå på arbeid i situasjonar der vedkommande jobbar aleine utan direkte eller indirekte kontakt via felles gjenstandar med andre menneske, og kan kome seg til og frå arbeidsplassen utan å treffe andre. Det er ikkje tillat for personar i karantene å nytte offentleg transport.

Det er tillate å opphalde seg utandørs om vedkommande kjenner seg heilt frisk, og held minst to meter avstand til andre menneske ved passering. Om ein ikkje får andre til å gjere naudsynte innkjøp, tillatast korte besøk i matvarebutikk eller apotek. Det må då nyttast munnbind, og ærendet må søkast gjort på tidspunkt med lite pågang.

Symptom på koronavirus
Her er teststasjonen til Sula kommune

Teststasjonen i Sula kommune ligg ved Langevåg Røde Kors. Adresse: Molværsvegen 74, 6030 Langevåg

Transport til teststaden

Det beste er om du kjem til teststasjonen i bil, men om det ikkje er mogleg er det også greit å kome på sykkel eller til fots. Transport til teststaden er ditt eige ansvar, men om du har problem med å komme deg dit fordi du ikkje har tilgang på bil, eller nokon til å køyre deg, kan du ringe Kommunelegekontoret på 70 19 91 60.

Teststasjon Røde Kors  

Korleis får du svar på testen?

Om du testar positivt tar vi direkte kontakt med deg. Om du testar negativt vil du få svar på helsenorge.no. Du får svar innan 1 - 3 dagar.

Vi ber om at du ikkje ringer til sjukehuset for å få svar,  det forseinkar arbeidet deira.

Om du ikkje har moglegheit til å logge deg på helsenorge.no for å finne svaret, kan du ringe kommunelegekontoret på 70 19 91 60. Det kan ta tid før du får svar i telefonen grunna stor pågang.  Om du ønsker å bestille tid for koronatest må du ringe oss før 11:00 for å bli testa samme dag.

Oversikt over antal testa i Sula kommune

Vanlegvis gjev covid-19 milde luftvegssymptom som kan vere vanskeleg å skilje frå andre luftvegsinfeksjonar. Av og til kan covid-19 gje alvorleg sjukdom. Det er difor viktig at du følgjer med på symptoma og kontaktar lege dersom du blir dårlegare.

Kommunelegekontoret i Sula: 70199160:
Legevakt: 116117
Ambulanse: 113 (ved akutt og alvorleg sjukdom)