Sula kommune

Koronatesting i Sula kommune

Smittestatus for Sula kommune

Bestill time for test her.

Vi ber om at du har låg terskel for å teste deg, også om du berre har lette symptom og sjølv om du er vaksinert. Du kan bli smitta av korona, og gi smitten vidare sjølv om du er vaksinert.

Det er viktig at du bestiller time før du møter opp til testing, du kan bestille time for testing på nett eller telefon 70 19 91 60.

 Bestill time for test her.

Ofte stilte spørsmål om koronatest 

Oversikt over antal testa i Sula kommune
Slik bestiller du time for testing

Koronasjekken

Ta Koronasjekken for å sjå om test er tilrådd før du bestiller. Koronasjekken finn du her.

Slik bestiller du koronatest

 • Gå til https://c19.no Følg lenka til Koronasjekk for å sjå om du bør teste deg.
 • Trykk på «Bestill tidspunkt for testing» og logg inn med digital ID, til dømes BankID.
 • Fyll ut skjemaet. Merk at du også kan bestille testing på vegner av andre.
 • Når du har sendt inn skjemaet blir du tildelt første ledige tidspunkt for testing.
 • Du får opp ei kvittering på bestillinga di. Merk deg kvar og når du skal møte opp. Kvitteringa inneheld også andre opplysningar som det er viktig at du leser. I kartet under ser du kvar du skal køyre når du skal testast.
 • Det beste er om du kjem til teststasjonen i bil, men om det ikkje er mogleg er det også greit å kome på sykkel eller til fots. Transport til teststaden er ditt eige ansvar, men om du har problem med å komme deg dit fordi du ikkje har tilgang på bil, eller nokon til å køyre deg, kan du ringe Kommunelegekontoret på 70 19 91 60.

Bestill koronatest her

Om du ikkje har digital ID

Om du ikkje har digital ID (BankID, Buypass eller Commfides), kan du ringe kommunelegekontoret på 70 19 91 60 mellom klokka 09:00 og 15:00 måndag til fredag for å avtale testing. Du må vere budd på litt telefonkø.

Kven skal testast?

Ha låg terskel for å teste deg, test deg også om du berre har lette symptom eller mistanke om at du kan vere smitta. Du kan bli smitta av korona, og gi smitten vidare, sjølv om du er vaksinert.

Her kan du lese meir informasjon frå Folkehelseinstituttet om testkriterier for påvisning av det nye koronaviruset (coronavirus)

Kommunelegkontoret i Sula testar også personar busett i Sula kommune, men som har fastlege i andre kommunar.

Når skal du halde deg heime?

Folkehelseinstituttet  har utarbeidd flytskjema for når ein skal halde seg heime, reglane er litt ulike alt etter kva aldersgruppe du er i

Symptom på koronavirus
Her er teststasjonen til Sula kommune

Teststasjonen i Sula kommune ligg ved Langevåg Røde Kors. Adresse: Molværsvegen 74, 6030 Langevåg

Transport til teststaden

Det beste er om du kjem til teststasjonen i bil, men om det ikkje er mogleg er det også greit å kome på sykkel eller til fots. Transport til teststaden er ditt eige ansvar, men om du har problem med å komme deg dit fordi du ikkje har tilgang på bil, eller nokon til å køyre deg, kan du ringe Kommunelegekontoret på 70 19 91 60.

Teststasjon Røde Kors  

Ikkje-kommunale teststasjonar

I løpet av september 2021 har det blitt etablert to hurtigteststasjonar i Langevåg, Testdegfri på Devoldfabrikken og Gratis Hurtigtest i Stadsnesvegen 19. Dette er ikkje eit kommunalt tilbod, det er finansiert med midlar frå staten. Dei tilbyr berre drop-in.

Dette er eit tilbod om hurtigtest til deg som er symptomfri og skal på eit arrangement, ein sosial samankomst, eller reise som krev grønt koronasertifikat. For at koronasertifikatet skal vise grønt må du ha negativ test som ikkje er eldre enn 24 timer.

Dersom du er sjuk, nærkontakt, eller i karantene må du bestille test på den kommunale teststasjonen på www.c19.no

Slik testar vi deg

Før testen

 • Det er viktig at du bestiller time før du møter opp til testing.
 • Ta gjerne Koronasjekken for å sjå om test er tilrådd før du bestiller. Koronasjekken finn du her.
 • Om koronasjekken viser at du bør testast kan du bestille testen elektronisk her.  
 • Om du ikkje har digital ID (BankID, Buypass eller Commfides), kan du ringe kommunelegekontoret på 70 19 91 60 mellom klokka 09:00 og 15:00 måndag til fredag for å avtale testing. Du må vere budd på litt telefonkø.

Slik gjennomfører vi testen

 • Møt opp til avtalt tidspunkt.
 • For å hindre smitte ønsker vi at du møter i bil.
 • Still deg i kø
 • Ha klart personnummer
 • Prøva blir tatt frå svelget og djupt i nasen. Den blir sendt vidare til sjukehuset for analyse.

Etter testing

 • Etter testen er utført vil du få eit informasjonsskriv med oss. (PDF, 26 kB)Vi ber om at du les det nøye, der vil du finne all informasjonen du treng.
 • Fram til du får testresultatet, må du halde deg heime (ikkje gå på arbeid, butikk, besøk o.l.). Du bør halde avstand til andre i heimen. Dei du bur saman med er ikkje i karantene, men skal følgje med på eigen helse. Dersom dei får symptom, skal dei halde seg heime og ta kontakt med lege for å vurdere om dei skal testast.
 • Dersom testen viser at du ikkje er smitta med koronavirus, kan du tilbake til vanleg aktivitet når du er symptomfri. Barn under 10 år kan gå tilbake til barnehage og skule når allmenntilstanden tilsei det. Men husk god hoste- og handhygiene.
 • Dersom testen viser at du er smitta med koronavirus, må du vere isolert i minst 3 døgn etter at du er symptomfri. Dette vil du få meir informasjon om når testresultatet kjem.

Bruk av hurtigtestar

Sula kommune brukar hurtigtestar i dei tilfella det er viktig med eit raskt svar av omsyn til smittesporing. Hurtigtestar blir også brukt når det er nødvendig å teste personar i helgane.

Grunnen til at hurtigtestane ikkje blir brukt i større grad, er at dei ikkje er 100 % pålitelege, ein må uansett ta ein vanleg test i tillegg. Resultatet av ein negativ hurtigtest vil av same grunn ikkje påverke karantenetida

Korleis får du svar på testen?

Om du testar positivt tar vi direkte kontakt med deg. Om du testar negativt vil du få svar på helsenorge.no. Du får svar innan 1 - 3 dagar.

Vi ber om at du ikkje ringer til sjukehuset for å få svar,  det forseinkar arbeidet deira.

Om du ikkje har moglegheit til å logge deg på helsenorge.no for å finne svaret, kan du ringe kommunelegekontoret på 70 19 91 60. Det kan ta tid før du får svar i telefonen grunna stor pågang.  Om du ønsker å bestille tid for koronatest må du ringe oss før 11:00 for å bli testa samme dag.

Bruk av hurtigtestar

Sula kommune brukar hurtigtestar i dei tilfella det er viktig med eit raskt svar av omsyn til smittesporing. Hurtigtestar blir også brukt når det er nødvendig å teste personar i helgane.

Grunnen til at hurtigtestane ikkje blir brukt i større grad, er at dei ikkje er 100 % pålitelege, ein må uansett ta ein vanleg test i tillegg. Resultatet av ein negativ hurtigtest vil av same grunn ikkje påverke karantenetida

Hurtigtest

Sula kommune brukar hurtigtestar i dei tilfella det er viktig med eit raskt svar av omsyn til smittesporing. Hurtigtestar blir også brukt når det er nødvendig å teste personar i helgane.

Ikkje-kommunale teststasjonar

I løpet av september 2021 har det blitt etablert to hurtigteststasjonar i Langevåg, Testdegfri på Devoldfabrikken og Gratis Hurtigtest i Stadsnesvegen 19. Dette er ikkje eit kommunalt tilbod, det er finansiert med midlar frå staten. Dei tilbyr berre drop-in.

Dette er eit tilbod om hurtigtest til deg som er symptomfri og skal på eit arrangement, ein sosial samankomst, eller reise som krev grønt koronasertifikat. For at koronasertifikatet skal vise grønt må du ha negativ test som ikkje er eldre enn 24 timer.

Dersom du er sjuk, nærkontakt, eller i karantene må du bestille test på den kommunale teststasjonen på www.c19.no

Teststasjon ved Ålesund lufthamn

Det er opna teststasjon ved Ålesund lufthamn, les meir om tilbodet her.

Vanlegvis gjev covid-19 milde luftvegssymptom som kan vere vanskeleg å skilje frå andre luftvegsinfeksjonar. Av og til kan covid-19 gje alvorleg sjukdom. Det er difor viktig at du følgjer med på symptoma og kontaktar lege dersom du blir dårlegare.

Kommunelegekontoret i Sula: 70199160:
Legevakt: 116117
Ambulanse: 113 (ved akutt og alvorleg sjukdom)