Sula kommune

Koronatesting i Sula kommune

Sula kommune avviklar teststasjonen for korona som har vore etablert på Røde Korshuset i Langevåg. Fredag 29. april er siste dag teststasjonen held opent. Frå måndag 02. mai må du ta kontakt med kommunelegekontoret på telefon 70 19 91 60 - tasteval 1 for å bestille deg test.

 

Det vil framleis vere mogleg å hente gratis hurtigtestar ved servicetorget og bibiloteket. 

Les meir om testing for korona på helsenorge.no

Vanlegvis gjev covid-19 milde luftvegssymptom som kan vere vanskeleg å skilje frå andre luftvegsinfeksjonar. Av og til kan covid-19 gje alvorleg sjukdom. Det er difor viktig at du følgjer med på symptoma og kontaktar lege dersom du blir dårlegare.

Kommunelegekontoret i Sula: 70199160:
Legevakt: 116117
Ambulanse: 113 (ved akutt og alvorleg sjukdom)

Kontakt

Sula kommunelegekontor
E-post
Telefon 70 19 91 60


Adresse:
Stadsnesvegen 9b
6030 Langevåg

Kontortid:
Kvardagar 08:00 – 15:00

Telefontid:
Kvardagar unntatt tysdag 08:30 - 15:00
Tysdag 09:00 - 15:00