Sula kommune

Koronavaksinasjon i Sula kommune

Alle over 16 år blir anbefalt å ta koronavaksine. Barn 5 -15 år kan også vaksinerast hvis dei sjølve og deira føresette ønsker det.

Det er frivillig og gratis for alle å ta vaksinen.

I Sula kommune vaksinerer vi med  vaksinen Comirnaty frå BioNTech og Pfizer, vi oppdaterer også med dei oppdaterte versjonane av vaksinen.

Målgrupper som er anbefalt å ta oppfriskingdose

Målgrupper som kan velje å ta oppfriskingsdose

Regjeringa opner no opp for oppfriskningsdose til personar i aldersgruppa 18-64 år utan underliggande risiko for alvorleg sjukdomsforløp. 

Oppfriskingsdose til denne gruppa er ikkje ei anbefaling, men eit tilbod til dei som ønsker det.

Les meir på Folkehelseinstituttet (FHI) sine heimesider.

Intervall

Det bør vere minst 4 månadar mellom to dosar med koronavaksine. Tidsintervall frå tilfriskning etter gjennomgått koronasjukdom til ny oppfriskingsdose bør vere minimum 3 veker, men ein bør vente 3-4 månader for at vaksinen skal gi ein betre immunrespons.

Planlagt vaksinering i Sula kommune

Det er ikkje klart når neste dag med massevaksinering blir. Om du ønsker koronavaksine kan du kontakte kommunelegekontoret på 70 19 91 60

Eigenerklæringsskjema

Hugs å ta med ferdig utfylt eigenerklæringsskjema når du møter til vaksinetimen - gjeld alle dosane. 

Ofte stilte spørsmål om koronavaksinasjon

Information in other languages

Meir informasjon og nyttige lenker

Informasjon om Comirnaty på tegnspråk

I Sula kommune får innbyggarane tilbod om vaksine Comirnaty frå BioNTech og Pfizer. 

Kontakt

Sula kommunelegekontor
E-post
Telefon 70 19 91 60


Adresse:
Stadsnesvegen 9b
6030 Langevåg

Kontortid:
Kvardagar 08:00 – 15:00

Telefontid:
Kvardagar unntatt tysdag 08:30 - 15:00
Tysdag 09:00 - 15:00