Koronavaksinasjon i Sula kommune

Alle over 16 år blir anbefalt å ta koronavaksine. Barn 5 -15 år kan også vaksinerast hvis dei sjølve og deira føresette ønsker det.

Det er frivillig og gratis for alle å ta vaksinen.

I Sula kommune vaksinerer vi med  vaksinen Comirnaty frå BioNTech og Pfizer, vi oppdaterer også med dei oppdaterte versjonane av vaksinen.

Oppfriskingdose til personar som er 75 år eller eldre

Personar 75 år eller eldre, og personar som bur på sjukeheim er anbefalt å ta ei ny oppfriskingsdose med koronavaksine.

Denne oppfriskingsdosa er særleg anbefalt for følgande målgrupper

  • Personar (75 år eller eldre) som ikkje har vore smitta med korona, fordi dei har dårlegare beskyttelse enn dei som både er vaksinert og har gjennomgått koronasjukdom. 
  • Dei som i tillegg til høg alder (75 år eller eldre), har ein sjukdom som aukar risikoen for alvorleg sjukdom dersom du blir smitta.

Les meir på Folkehelseinstituttet (FHI) sine heimesider.

Planlagt vaksinering i Sula kommune

Det er foreløpig ikkje planlagt fleire dagar med massevaksinering mot korona.
Om du ikkje har fått alle dosane som er anbefalt for di målgruppe av helsemyndigheitene, kan du ta kontakt med kommunelegekontoret på  telefon 70 19 91 60

Intervall

Det bør vere minst 6 månadar sidan du fekk siste koronavaksine.

Eigenerklæringsskjema

Hugs å ta med ferdig utfylt eigenerklæringsskjema når du møter til vaksinetimen - gjeld alle dosane. 

Ofte stilte spørsmål om koronavaksinasjon

Information in other languages

Meir informasjon og nyttige lenker

Informasjon om Comirnaty på tegnspråk

I Sula kommune får innbyggarane tilbod om vaksine Comirnaty frå BioNTech og Pfizer. 

Kontakt

Sula kommunelegekontor
E-post
Telefon 70 19 91 60


Adresse:
Stadsnesvegen 9b
6030 Langevåg

Kontortid:
Kvardagar 08:00 – 15:00

Telefontid:
Kvardagar unntatt tysdag 08:30 - 15:00
Tysdag 09:00 - 15:00