Sula kommune

Status for koronavaksinasjon i Sula kommune

Siste dagane med massevaksinering blir 22. og 29. september.

Om du ikkje har fått dose ein enno, kan du ringe kommunelegekontoret på
telefon 70 19 91 60 (innvalg 1) for å bestille time.

Status for koronavaksinasjon i Sula kommune

I oversikta under finn du vaksinestatus for Sula kommune veke for veke. Sula kommune  vaksinerer med vaksinen Comirnaty frå PhizerBioNTech.  

Veke 37 (13. - 17.09)

Ingen massevaksinasjon denne veka.

Vaksinerte over 18 år i Sula kommune

 • Dose ein: 91,4 %
 • Ferdig vaksinert: 87,2 %
Veke 35 (30.08. - 03.09)

Alle personar i Sula kommune, født i 2005 eller eldre, har fått tilbod om vaksine.

Veke 32 ( 09. - 13.08)

Vaksine Comirnaty frå Pfizer

 • Antal dosar denne veka: 721
 • Målgruppe:  Alle over 18 år, født i 2003 eller eldre, kan bestille time for dose ein. Vi opnar også for å sette dose to for dei som tok dose ein for meir enn fem veker sidan. 
  Timar til dose to kan bli flytta og framskunda. Vi ber om at du følger med, og prioriterer å møte til timen du får tildelt.

Koronavaksinasjon - statistikk

Veke 31 (02. - 06.08)

Vaksine Comirnaty frå Pfizer

 • Antal dosar denne veka: 882
 • Målgruppe:  Alle over 18 år, født i 2003 eller eldre, kan bestille time for dose ein. Vi opnar også for å sette dose to for dei som tok dose ein for meir enn fem veker sidan. 
  Timar til dose to kan bli flytta og framskunda. Vi ber om at du følger med, og prioriterer å møte til timen du får tildelt.

Koronavaksinasjon - statistikk

Veke 30 (26. - 30.07.)

Vaksine Comirnaty frå Pfizer

 • Antal dosar denne veka: 882
 • Målgruppe:  Alle over 18 år, født i 2003 eller eldre, kan bestille time for dose ein. Vi opnar også for å sette dose to for dei som tok dose ein for meir enn fem veker sidan. 

Koronavaksinasjon - statistikk

Veke 29 ( 19. - 23.07)

Vaksine Comirnaty frå Pfizer

Vaksinerte totalt i Sula kommune

 • Dose ein: 5745  (80,9%)*
 • Ferdig vaksinert: 2 757 (38,8%)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 28 ( 12. - 16.07)

Vaksine Comirnaty frå Pfizer

Vaksinerte totalt i Sula kommune

 • Dose ein: 5 078 (71,5 %)*
 • Ferdig vaksinert: 2 752 (38,8 %)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 27 (05. - 10.07.21)

Vaksine Comirnaty frå Pfizer

Vaksinerte totalt i Sula kommune

 • Dose ein: 4 638  (65,3 %)*
 • Ferdig vaksinert: 2 750 (38,7%)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 26 (28.06 - 02.07.21)

Vaksine Comirnaty frå Pfizer

Vaksinerte totalt i Sula kommune

 • Dose ein: 4 401  (62,0 %)*
 • Ferdig vaksinert: 2 673 (37,7%)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 25 ( 21. - 25.06)

Vaksine Comirnaty frå Pfizer

 • Antal dosar denne veka: 469
 • Målgruppe: I Sula kommune har alle som er født i 1976 eller tidlegare, fått SMS med beskjed om at dei er prioritert for koronavaksinasjon. Det vil sei at alle i målgruppe 9, personar i alder 45 - 54 år, no har fått tilbod om vaksine. Helseavdelinga reknar med å starte vaksineringa av  målgruppe 10, alder 18-24 år og 40-44 år, allereie i slutten av juni I tillegg vaksinerer vi personar i målgruppene 5-8.

Vaksinerte totalt i Sula kommune

 • Dose ein: 3 865  (54,4 %)*
 • Ferdig vaksinert: 2 642 (37,2%)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 24 (14. - 18.06)

Vaksine Comirnaty frå Pfizer

 • Antal dosar denne veka: 518
 • Målgruppe: I Sula kommune har alle som er født i 1976 eller tidlegare, fått SMS med beskjed om at dei er prioritert for koronavaksinasjon. Det vil sei at alle i målgruppe 9, personar i alder 45 - 54 år, no har fått tilbod om vaksine. Helseavdelinga reknar med å starte vaksineringa av  målgruppe 10, alder 18-24 år og 40-44 år, allereie i slutten av juni I tillegg vaksinerer vi personar i målgruppene 5-8.

Vaksinerte totalt i Sula kommune

 • Dose ein: 3 538  (49,8 %)*
 • Ferdig vaksinert: 2 500 (35,2%)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 23 (07. - 11.06)

Vaksine Comirnaty frå Pfizer

Vaksinerte totalt i Sula kommune

 • Dose ein: 3226  (45,4 %)*
 • Ferdig vaksinert: 2 297 (32,3 %)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 22 (31.05 - 04.06)

Vaksine Comirnaty frå Pfizer

 • Antal dosar denne veka: 707
 • Målgruppe: Målgruppe 5, 6, 7 og 8. Målgruppe 8 blir vakinsert etter alder, dei eldste først.

Vaksinerte totalt i Sula kommune

 • Dose ein: 3035  (42,7 %)*
 • Ferdig vaksinert: 2 002 (28,1 %)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 21 (24. - 28.05)

Vaksine Comirnaty frå Pfizer

AstraZeneca

Folkehelseinstituttet har anbefalt å stoppe videre bruk av AstraZeneca-vaksinen. Dei som har fått dose ein av denne vaksinen vil få dose to av Comirnaty frå Phizer.

Vaksinerte totalt i Sula kommune

 • Dose ein:  2 701  (38,0 %)*
 • Ferdig vaksinert: 1 629 (22,9 %)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 20 (17. - 21.05)

Vaksine Comirnaty frå Phizer

AstraZeneca

Folkehelseinstituttet har anbefalt å stoppe videre bruk av AstraZeneca-vaksinen. Dei som har fått dose ein av denne vaksinen vil få dose to av Comirnaty frå Phizer.

Vaksinerte totalt i Sula kommune

 • Dose ein: 2 655  (37,4 %)*
 • Ferdig vaksinert: 1 207 (17,0 %)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 19 (10. - 14.05.)

Vaksine Comirnaty frå Phizer

AstraZeneca

Folkehelseinstituttet har anbefalt å stoppe videre bruk av AstraZeneca-vaksinen. 

Vaksinerte totalt i Sula kommune

 • Dose ein: 2 636  (37,1 %)*
 • Ferdig vaksinert: 840 (11,8 %)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 18 (03. - 07.05)

Vaksine Comirnaty frå Phizer

AstraZeneca

Folkehelseinstituttet har anbefalt å stoppe videre bruk av AstraZeneca-vaksinen. 

Vaksinerte totalt i Sula kommune

 • Dose ein: 2 498  (35,1 %)*
 • Ferdig vaksinert: 712 (10,0 %)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 17 (26. - 30.04)

Vaksine Comirnaty frå Phizer

AstraZeneca

Folkehelseinstituttet har anbefalt å stoppe videre bruk av AstraZeneca-vaksinen. 

Vaksinerte totalt i Sula kommune

 • Dose ein: 2 299  (32,4 %)*
 • Ferdig vaksinert: 547 (7,7 %)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 16 (19. - 23.04)

Vaksine Comirnaty frå Phizer

AstraZeneca

Vaksinering med vaksinen AstraZeneca er sett på pause.

Vaksinerte totalt i Sula kommune

 • Dose ein: 2 004  (28,2 %)*
 • Ferdig vaksinert: 450 (6,3 %)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 15 (12. - 16.04)

Vaksine Comirnaty frå Phizer

AstraZeneca

Vaksinering med vaksinen AstraZeneca er sett på pause.

Vaksinerte totalt (begge vaksinane)

 • Dose ein: 1 735  (24,4 %)*
 • Ferdig vaksinert: 446 (6,3 %)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 14 (05. - 09.04.)

Vaksine Comirnaty frå Phizer

AstraZeneca

Vaksinering med vaksinen AstraZeneca er sett på pause.

Vaksinerte totalt (begge vaksinane)

 • Dose ein: 1 414  (19,9 %)*
 • Ferdig vaksinert: 445 (6,2 %)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 10 (08 - 12.03)

Vaksine Comirnaty frå Phizer

 • Antal dosar denne veka: 98
 • Målgruppe: Alder 75 - 84 år

AstraZeneca

 • Antal dosar denne veka: 100
 • Målgruppe: Helsepersonell og personar i alderen 55 - 64 år med underliggande sjukdommar

Vaksinerte totalt (begge vaksinane)

 • Dose ein: 747 (10,5 %)*
 • Ferdig vaksinert: 385 (5,4 %)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 12 (22. - 26.03.21)

Vaksine Comirnaty frå Phizer

 • Antal dosar denne veka: 181
 • Målgruppe: Alder 75 - 84 år

AstraZeneca

Vaksinering med vaksinen AstraZeneca er inntil vidare sett på pause.

Vaksinerte totalt (begge vaksinane)

 • Dose ein: 1015 (14,3 %)*
 • Ferdig vaksinert: 417 (5,8 %)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 13 (29.03 - 02.04)

Vaksine Comirnaty frå Phizer

 • Antal dosar denne veka: 154
 • Målgruppe: Alder 75 - 84 år og Målgruppe 4

AstraZeneca

Vaksinering med vaksinen AstraZeneca er sett på pause.

Vaksinerte totalt (begge vaksinane)

 • Dose ein: 1 141  (16,1 %)*
 • Ferdig vaksinert: 445 (6,2 %)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 11 (15. - 19.03.21)

Vaksine Comirnaty frå Phizer

 • Antal dosar denne veka: 119
 • Målgruppe: Alder 75 - 84 år

AstraZeneca

Vaksinering med vaksinen AstraZeneca er inntil vidare sett på pause.

Vaksinerte totalt (begge vaksinane)

 • Dose ein: 846 (11,9 %)*
 • Ferdig vaksinert: 405 (5,7%)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 9 (01 - 05.03)

Vaksine Comirnaty frå Phizer

 • Antal dosar denne veka: 102
 • Målgruppe: Alder 75 - 84 år

AstraZeneca

 • Antal dosar denne veka: 150
 • Målgruppe: Helsepersonell

Vaksinerte totalt (begge vaksinane)

 • Dose ein: 621 (8,2 %)*
 • Ferdig vaksinert: 313 (4,4 %)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 8 (22 - 26.02

 

Vaksine Comirnaty frå Phizer

 • Antal dosar denne veka: 102
 • Målgruppe: Alder 75 - 84 år

AstraZeneca

Sula kommune får 100 dosar av vaksinetypen AstraZeneca

 • Antal dosar denne veka: 50
 • Målgruppe: Helsepersonell

Vaksinerte totalt (begge vaksinane)

 • Dose ein: 459 (6,4 %)*
 • Ferdig vaksinert: 223 (3,1 %)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

 

Veke 7 (15 - 19.02)

Vaksine Comirnaty frå Phizer

 • Antal dosar denne veka: 111
 • Målgruppe: Alder 75 - 84 år
 • Antal personar som har fått dose ein: 393 (5,5 %)*
 • Antal personar som er ferdig vaksinert: 137 (1,9 %)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 6 (08 - 12.02)

Vaksine Comirnaty frå Phizer

 • Antal dosar denne veka: 132
 • Målgruppe: Alder 85 + og 75 - 84 år
 • Antal personar som har fått dose ein: 318 (4,8 %)*
 • Antal personar som er ferdig vaksinert: 101 (1,4 %)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 5 (01 - 05.02)

Vaksine Comirnaty frå Phizer

 • Antal dosar denne veka: 114
 • Målgruppe: Alder 85 +
 • Antal personar som har fått dose ein: 228 (3,2 %)*
 • Antal personar som er ferdig vaksinert: 59 (0,8 %)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 4 (25 - 29.01)

Vaksine Comirnaty frå Phizer

 • Antal dosar denne veka: 71
 • Målgruppe: Bebuarar på sjukeheim  og Alder 85 +
 • Antal personar som har fått dose ein: 138 (1,9 %)*
 • Antal personar som er ferdig vaksinert: 35 (0,5 %)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 3 (18 - 22.01)

Vaksine Comirnaty frå Phizer

 • Antal dosar denne veka: 42
 • Målgruppe: Bebuarar på sjukeheim
 • Antal personar som har fått dose ein: 102 (14,3 %)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

 

Veke 2 (11 - 15.01)

Vaksine Comirnaty frå Phizer

 • Antal dosar denne veka: 24
 • Målgruppe: Bebuarar på sjukeheim
 • 60 personar har fått første av to dosar (0,8 %)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 1 (04 - 08.01)

Sula kommune sette dei første vaksinedosane denne veka.

Vaksine Comirnaty frå Phizer

 • Antal dosar denne veka: 36 (0,5 %)*
 • Målgruppe: Bebuarar på sjukeheim

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.