Sula kommune

Folkehelseinstituttet (FHI) har kome med ny informasjon om ei tredje vaksinedose for personar med alvorleg nedsett immunforsvar. Desse er delt inn i to grupper. Alle som er i ei av desse gruppene, og  som ikkje vil vente med å få dose tre til dei får brev frå sjukehuset, kan ringe Kommunelegekontoret på telefon 70 19 91 60, tasteval 1.

Here you will find local information about corona. If you do not find the answers you are looking for, you can call the national public information number 815 55 015

Det er no lagt til rette for at innbyggarane i Sula kommune kan bestille koronavaksine på nett.  Vi gjer merksam på at prioriteringsrekkefølga for koronavaksinasjon framleis er gjeldande. I dag har det gått ut SMS til dei som får tilbod om vaksine i veke 7, (15. - 19.02.21), og det er berre dei som kan bestille vaksine no. Vi vaksinerer no personar i alderen 75 - 84 år. Vi vaksinerer etter alder, dei eldste i gruppa får tilbodet først.