Sula kommune

Onsdag 06.01.21 blei den første koronavaksinen i Sula kommune sett på Sulatunet. Jorunn Aandal fekk det første stikket. Sjukepleiar Marit Bonsaksen satt vaksina.

Det blir ei spesiell jule- og nyttårshøgtid i år. Koronapandemien legg restriksjonar på kvar og ein av oss, og for mange vil jula ha færre og mindre samankomstar enn det som er vanleg.

Regjeringa har laga nasjonale råd for korleis vi best mogleg kan gjennomføre jule- og nyttårsfeiringa og samtidig ivareta smittevernet. Tiltaka gjeld også i Sula kommune. Det er ikkje mogleg å søke om dispensasjon.

Regjeringa sine juleråd for 2020 finn du her.

Regjeringa vedtok onsdag 25.11 å forlenge dei nasjonale tiltaka frå 05.11 med 3 veker.

Desse tiltaka gjeld også i Sula kommune. Det er ikkje mogleg å søke om dispensasjon frå tiltaka.

 

Kvar enkelt av oss må ta ansvar for å avgrense sosial kontakt og rette oss etter dei nye anbefalingane.