Sula kommune

Status for koronavaksinasjon i Sula kommune

Oversikt over koronavaksinasjon i Sula kommune
Veke nummer Comirnaty Dose 1 Målgruppe Comirnaty Dose 2 Mågruppe AstraZeneca Dose1 Målgruppe
1 (04 - 08.01) 36 Bebuarar på sjukeheim 0
2 (11 - 15.01) 24 Bebuarar på sjukeheim 0
3 (18 - 22.01) 42 Bebuarar på sjukeheim 0
4 (25 - 29.01) 36 Bebuarar på sjukeheim og Alder 85 + 35 Bebuarar på sjukeheim
5 (01 - 05.02) 90 Alder 85 + 24 Bebuarar på sjukeheim
6 (08 - 12.02) 90 Alder 85 + og 75 - 84 år 42 Bebuarar på sjukeheim
7 (15 - 19.02) 66 Alder 75 - 84 år 36 Bebuarar på sjukeheim og Alder 85 +
8 (22 - 26.02) 0 90 Alder 85 + 100 Helsepersonell
9 (01 - 05.03) 0 90 Alder 85+ og 75 84 år 100 Helsepersonell
10 (08 - 12.03) 18 Alder 75 - 84 år 66 Alder 75 - 84 år 100 Helsepersonell