Sula kommune

Status for koronavaksinasjon i Sula kommune

I denne artikkelen finn du oppdatert status for koronavaksinering i Sula kommune. Sida blir oppdatert forløpande.

Når blir det din tur?

Mange lurer på når det er deira tur til å få vaksine, men vi veit sjølve berre kor mange vaksinedosar vi får to veker fram i tid, og har derfor ikkje moglegheit til å gi informasjon utover det.

Det er ikkje nødvendig å ringe legekontora for å bestille time. Du får ein SMS frå oss når det er din tur. 

Status for koronavaksinasjon i Sula kommune

I oversikta under finn du vaksinestatus for Sula kommune veke for veke. Sula kommune  vaksinerer med vaksinen Comirnaty frå PhizerBioNTech.  

Veke 25 ( 21. - 25.06)

Vaksine Comirnaty frå Pfizer

 • Antal dosar denne veka: 469
 • Målgruppe: I Sula kommune har alle som er født i 1976 eller tidlegare, fått SMS med beskjed om at dei er prioritert for koronavaksinasjon. Det vil sei at alle i målgruppe 9, personar i alder 45 - 54 år, no har fått tilbod om vaksine. Helseavdelinga reknar med å starte vaksineringa av  målgruppe 10, alder 18-24 år og 40-44 år, allereie i slutten av juni I tillegg vaksinerer vi personar i målgruppene 5-8.

Vaksinerte totalt i Sula kommune

 • Dose ein: 3 865  (54,4 %)*
 • Ferdig vaksinert: 2 642 (37,2%)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 24 (14. - 18.06)

Vaksine Comirnaty frå Pfizer

 • Antal dosar denne veka: 518
 • Målgruppe: I Sula kommune har alle som er født i 1976 eller tidlegare, fått SMS med beskjed om at dei er prioritert for koronavaksinasjon. Det vil sei at alle i målgruppe 9, personar i alder 45 - 54 år, no har fått tilbod om vaksine. Helseavdelinga reknar med å starte vaksineringa av  målgruppe 10, alder 18-24 år og 40-44 år, allereie i slutten av juni I tillegg vaksinerer vi personar i målgruppene 5-8.

Vaksinerte totalt i Sula kommune

 • Dose ein: 3 538  (49,8 %)*
 • Ferdig vaksinert: 2 500 (35,2%)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 23 (07. - 11.06)

Vaksine Comirnaty frå Pfizer

Vaksinerte totalt i Sula kommune

 • Dose ein: 3226  (45,4 %)*
 • Ferdig vaksinert: 2 297 (32,3 %)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 22 (31.05 - 04.06)

Vaksine Comirnaty frå Pfizer

 • Antal dosar denne veka: 707
 • Målgruppe: Målgruppe 5, 6, 7 og 8. Målgruppe 8 blir vakinsert etter alder, dei eldste først.

Vaksinerte totalt i Sula kommune

 • Dose ein: 3035  (42,7 %)*
 • Ferdig vaksinert: 2 002 (28,1 %)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 21 (24. - 28.05)

Vaksine Comirnaty frå Pfizer

AstraZeneca

Folkehelseinstituttet har anbefalt å stoppe videre bruk av AstraZeneca-vaksinen. Dei som har fått dose ein av denne vaksinen vil få dose to av Comirnaty frå Phizer.

Vaksinerte totalt i Sula kommune

 • Dose ein:  2 701  (38,0 %)*
 • Ferdig vaksinert: 1 629 (22,9 %)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 20 (17. - 21.05)

Vaksine Comirnaty frå Phizer

AstraZeneca

Folkehelseinstituttet har anbefalt å stoppe videre bruk av AstraZeneca-vaksinen. Dei som har fått dose ein av denne vaksinen vil få dose to av Comirnaty frå Phizer.

Vaksinerte totalt i Sula kommune

 • Dose ein: 2 655  (37,4 %)*
 • Ferdig vaksinert: 1 207 (17,0 %)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 19 (10. - 14.05.)

Vaksine Comirnaty frå Phizer

AstraZeneca

Folkehelseinstituttet har anbefalt å stoppe videre bruk av AstraZeneca-vaksinen. 

Vaksinerte totalt i Sula kommune

 • Dose ein: 2 636  (37,1 %)*
 • Ferdig vaksinert: 840 (11,8 %)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 18 (03. - 07.05)

Vaksine Comirnaty frå Phizer

AstraZeneca

Folkehelseinstituttet har anbefalt å stoppe videre bruk av AstraZeneca-vaksinen. 

Vaksinerte totalt i Sula kommune

 • Dose ein: 2 498  (35,1 %)*
 • Ferdig vaksinert: 712 (10,0 %)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 17 (26. - 30.04)

Vaksine Comirnaty frå Phizer

AstraZeneca

Folkehelseinstituttet har anbefalt å stoppe videre bruk av AstraZeneca-vaksinen. 

Vaksinerte totalt i Sula kommune

 • Dose ein: 2 299  (32,4 %)*
 • Ferdig vaksinert: 547 (7,7 %)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 16 (19. - 23.04)

Vaksine Comirnaty frå Phizer

AstraZeneca

Vaksinering med vaksinen AstraZeneca er sett på pause.

Vaksinerte totalt i Sula kommune

 • Dose ein: 2 004  (28,2 %)*
 • Ferdig vaksinert: 450 (6,3 %)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 15 (12. - 16.04)

Vaksine Comirnaty frå Phizer

AstraZeneca

Vaksinering med vaksinen AstraZeneca er sett på pause.

Vaksinerte totalt (begge vaksinane)

 • Dose ein: 1 735  (24,4 %)*
 • Ferdig vaksinert: 446 (6,3 %)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 14 (05. - 09.04.)

Vaksine Comirnaty frå Phizer

AstraZeneca

Vaksinering med vaksinen AstraZeneca er sett på pause.

Vaksinerte totalt (begge vaksinane)

 • Dose ein: 1 414  (19,9 %)*
 • Ferdig vaksinert: 445 (6,2 %)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 10 (08 - 12.03)

Vaksine Comirnaty frå Phizer

 • Antal dosar denne veka: 98
 • Målgruppe: Alder 75 - 84 år

AstraZeneca

 • Antal dosar denne veka: 100
 • Målgruppe: Helsepersonell og personar i alderen 55 - 64 år med underliggande sjukdommar

Vaksinerte totalt (begge vaksinane)

 • Dose ein: 747 (10,5 %)*
 • Ferdig vaksinert: 385 (5,4 %)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 12 (22. - 26.03.21)

Vaksine Comirnaty frå Phizer

 • Antal dosar denne veka: 181
 • Målgruppe: Alder 75 - 84 år

AstraZeneca

Vaksinering med vaksinen AstraZeneca er inntil vidare sett på pause.

Vaksinerte totalt (begge vaksinane)

 • Dose ein: 1015 (14,3 %)*
 • Ferdig vaksinert: 417 (5,8 %)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 13 (29.03 - 02.04)

Vaksine Comirnaty frå Phizer

 • Antal dosar denne veka: 154
 • Målgruppe: Alder 75 - 84 år og Målgruppe 4

AstraZeneca

Vaksinering med vaksinen AstraZeneca er sett på pause.

Vaksinerte totalt (begge vaksinane)

 • Dose ein: 1 141  (16,1 %)*
 • Ferdig vaksinert: 445 (6,2 %)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 11 (15. - 19.03.21)

Vaksine Comirnaty frå Phizer

 • Antal dosar denne veka: 119
 • Målgruppe: Alder 75 - 84 år

AstraZeneca

Vaksinering med vaksinen AstraZeneca er inntil vidare sett på pause.

Vaksinerte totalt (begge vaksinane)

 • Dose ein: 846 (11,9 %)*
 • Ferdig vaksinert: 405 (5,7%)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 9 (01 - 05.03)

Vaksine Comirnaty frå Phizer

 • Antal dosar denne veka: 102
 • Målgruppe: Alder 75 - 84 år

AstraZeneca

 • Antal dosar denne veka: 150
 • Målgruppe: Helsepersonell

Vaksinerte totalt (begge vaksinane)

 • Dose ein: 621 (8,2 %)*
 • Ferdig vaksinert: 313 (4,4 %)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 8 (22 - 26.02

 

Vaksine Comirnaty frå Phizer

 • Antal dosar denne veka: 102
 • Målgruppe: Alder 75 - 84 år

AstraZeneca

Sula kommune får 100 dosar av vaksinetypen AstraZeneca

 • Antal dosar denne veka: 50
 • Målgruppe: Helsepersonell

Vaksinerte totalt (begge vaksinane)

 • Dose ein: 459 (6,4 %)*
 • Ferdig vaksinert: 223 (3,1 %)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

 

Veke 7 (15 - 19.02)

Vaksine Comirnaty frå Phizer

 • Antal dosar denne veka: 111
 • Målgruppe: Alder 75 - 84 år
 • Antal personar som har fått dose ein: 393 (5,5 %)*
 • Antal personar som er ferdig vaksinert: 137 (1,9 %)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 6 (08 - 12.02)

Vaksine Comirnaty frå Phizer

 • Antal dosar denne veka: 132
 • Målgruppe: Alder 85 + og 75 - 84 år
 • Antal personar som har fått dose ein: 318 (4,8 %)*
 • Antal personar som er ferdig vaksinert: 101 (1,4 %)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 5 (01 - 05.02)

Vaksine Comirnaty frå Phizer

 • Antal dosar denne veka: 114
 • Målgruppe: Alder 85 +
 • Antal personar som har fått dose ein: 228 (3,2 %)*
 • Antal personar som er ferdig vaksinert: 59 (0,8 %)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 4 (25 - 29.01)

Vaksine Comirnaty frå Phizer

 • Antal dosar denne veka: 71
 • Målgruppe: Bebuarar på sjukeheim  og Alder 85 +
 • Antal personar som har fått dose ein: 138 (1,9 %)*
 • Antal personar som er ferdig vaksinert: 35 (0,5 %)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 3 (18 - 22.01)

Vaksine Comirnaty frå Phizer

 • Antal dosar denne veka: 42
 • Målgruppe: Bebuarar på sjukeheim
 • Antal personar som har fått dose ein: 102 (14,3 %)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

 

Veke 2 (11 - 15.01)

Vaksine Comirnaty frå Phizer

 • Antal dosar denne veka: 24
 • Målgruppe: Bebuarar på sjukeheim
 • 60 personar har fått første av to dosar (0,8 %)*

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.

Veke 1 (04 - 08.01)

Sula kommune sette dei første vaksinedosane denne veka.

Vaksine Comirnaty frå Phizer

 • Antal dosar denne veka: 36 (0,5 %)*
 • Målgruppe: Bebuarar på sjukeheim

* Det er om lag 7 100 innbyggarar i Sula kommune over 18 år, og som er i målgruppa for vaksine. Prosentandelane er rekna ut i frå dette talet.