Sula kommune

Registrering av personar med helsefagleg kompetanse

Har du helsefagleg utdanning eller erfaring, og moglegheit til å bidra vil vi gjerne at du registrerer deg, det gjeld også om du allereie er tilsett i helse- og omsorgssektoren i Sula kommune, men har ledig kapasitet.

Registreringsskjema for helsepersonell

I første omgang ønsker vi ei oversikt over tilgjengeleg helsepersonell. Om vi kjem i ein situasjon der vi manglar helsepersonell vil vi ta direkte kontakt med deg.