Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Registrering av personar med helsefagleg kompetanse

Har du helsefagleg utdanning eller erfaring, og moglegheit til å bidra vil vi gjerne at du registrerer deg, det gjeld også om du allereie er tilsett i helse- og omsorgssektoren i Sula kommune, men har ledig kapasitet.

Registreringsskjema for helsepersonell

I første omgang ønsker vi ei oversikt over tilgjengeleg helsepersonell. Om vi kjem i ein situasjon der vi manglar helsepersonell vil vi ta direkte kontakt med deg.