Sula kommune

Smitte og testing

Det er viktig at du bestiller time før du møter opp til testing, du kan bestille testing på nett eller telefon. Bestill time for test her.

 

Ofte stilte spørsmål om smitte og testing

Ofte stilte spørsmål om smitte og testing

Når skal du halde deg heime?

Folkehelseinstituttet  har utarbeidd flytskjema for når ein skal halde seg heime, reglane er litt ulike alt etter kva aldersgruppe du er i

Kven skal testast?

Vi testar alle som har symptom på korona/covid-19. 

Dei vanlegaste symptoma er feber, hoste, at ein er tungpusta, tap av smak- og luktesans og sår hals. Sjeldnare symptom er kvalme/oppkast, magesmerter og utslett.

Ta gjerne Koronasjekken for å sjå om test er tilrådd før du bestiller. Koronasjekken finn du her. Om koronasjekken viser at du bør testast kan du bestille testen elektronisk her.   Dersom fleire i same familie har dei same symptoma, tilrår vi at berre ein blir testa slik at vi ikkje testar fleire enn det som er nødvendig.

Kommunelegkontoret i Sula testar også personar busett i Sula kommune, men som har fastlege i andre kommunar.

Er du testa bør du halde deg heime til du har fått negativt svar på prøven og er symptomfri.

Her kan du lese meir informasjon frå Folkehelseinstituttet om testkriterier for påvisning av det nye koronaviruset (coronavirus).

Slik bestiller du time for testing

Ta Koronasjekken for å sjå om test er tilrådd før du bestiller. Koronasjekken finn du her.

Bestill koronatest her: https://c19.no

Om du ikkje har digital ID (BankID, Buypass eller Commfides), kan du ringe kommunelegekontoret på 70 19 91 60 mellom klokka 09:00 og 15:00 måndag til fredag for å avtale testing. Du må vere budd på litt telefonkø.

Symptom på koronavirus
Her er teststasjonen i Sula kommune

Sula kommune har sett opp ein teststasjon i Langevåg, i passasjen mellom Kommunelegekontoret og Sula frivillegsentral (tidlegare Nordea).
Kjem du med bil køyrer du inn Molværsvegen og forbi parkeringsplassen til Devoldfabrikken. Sjå kartet under.

Klikk for stort bilete 

 

Slik testar vi deg

Før testen

 • Det er viktig at du bestiller time før du møter opp til testing.
 • Ta gjerne Koronasjekken for å sjå om test er tilrådd før du bestiller. Koronasjekken finn du her.
 • Om koronasjekken viser at du bør testast kan du bestille testen elektronisk her.  
 • Om du ikkje har digital ID (BankID, Buypass eller Commfides), kan du ringe kommunelegekontoret på 70 19 91 60 mellom klokka 09:00 og 15:00 måndag til fredag for å avtale testing. Du må vere budd på litt telefonkø.

Slik gjennomfører vi testen

 • Møt opp til avtalt tidspunkt.
 • For å hindre smitte ønsker vi at du møter i bil.
 • Still deg i kø
 • Ha klart personnummer
 • Prøva blir tatt frå svelget og djupt i nasen. Den blir sendt vidare til sjukehuset for analyse.

Etter testing

 • Etter testen er utført vil du få eit informasjonsskriv med oss. (PDF, 26 kB)Vi ber om at du les det nøye, der vil du finne all informasjonen du treng.
 • Fram til du får testresultatet, må du halde deg heime (ikkje gå på arbeid, butikk, besøk o.l.). Du bør halde avstand til andre i heimen. Dei du bur saman med er ikkje i karantene, men skal følgje med på eigen helse. Dersom dei får symptom, skal dei halde seg heime og ta kontakt med lege for å vurdere om dei skal testast.
 • Dersom testen viser at du ikkje er smitta med koronavirus, kan du tilbake til vanleg aktivitet når du er symptomfri. Barn under 10 år kan gå tilbake til barnehage og skule når allmenntilstanden tilsei det. Men husk god hoste- og handhygiene.
 • Dersom testen viser at du er smitta med koronavirus, må du vere isolert i minst 3 døgn etter at du er symptomfri. Dette vil du få meir informasjon om når testresultatet kjem.
Korleis får du svar på testen?

Om du testar positivt tar vi direkte kontakt med deg. Om du testar negativt vil du få svar på helsenorge.no. Du får svar innan 1 - 3 dagar.

Vi ber om at du ikkje ringer til sjukehuset for å få svar,  det forseinkar arbeidet deira.

Om du ikkje har moglegheit til å logge deg på helsenorge.no for å finne svaret, kan du ringe kommunelegekontoret på 70 19 91 60. Det kan ta tid før du får svar i telefonen grunna stor pågang.  Om du ønsker å bestille tid for koronatest må du ringe oss før 11:00 for å bli testa samme dag.

Teststasjon ved Ålesund luftham

Det er opna teststasjon ved Ålesund lufthamn, les meir om tilbodet her.

Slik informerer vi om lokale smitteutbrot

Heimesida til Sula kommune blir oppdatert kvar dag med antall smitta.

Det blir gjort ein grundig jobb med sporing av smitte, og alle som kan tenkast å vere berørt blir varsla direkte.  Personar som er smitta blir sette i isolasjon. Personar som har vore i kontakt med dei smitta blir sette i karantene og testa for smitte om dei viser symptom på sjukdom. Personar utan symptom blir  skal normalt ikkje testast, men kan bli testa på spesiell indikasjon vurdert av fastlegen.

Om du ikkje høyrer frå oss betyr det at vi ikkje har grunn til å tru at du har vore i kontakt med personar med påvist smitte.

Her kan du lese meir om smitte og testing

Korleis forhindre smitte

Å bidra til å hindre spreiing av smitte er noko av det viktigaste vi kan gjere. Vi ber deg derfor tenke gjennom om du har behov for å møte opp fysisk, eller om saka di kan løysast på andre måtar, for eksempel. pr. telefon, internett , e-post eller chat.

Ver snar å ta kontakt for testing, sjølv ved milde symptom.

Les meir om korleis du kan forhindre smitte på www.fhi.no eller på www.helsenorge.no

For å hindre spreiing av smitte kan kvar og ein av oss følgje nokre enkle råd: 

 

 

Vanlegvis gjev covid-19 milde luftvegssymptom som kan vere vanskeleg å skilje frå andre luftvegsinfeksjonar. Av og til kan covid-19 gje alvorleg sjukdom. Det er difor viktig at du følgjer med på symptoma og kontaktar lege dersom du blir dårlegare.

Kommunelegekontoret i Sula: 70199160:
Legevakt: 116117
Ambulanse: 113 (ved akutt og alvorleg sjukdom)