Sula kommune

Smittestatus i Sula kommune

Oppdatert 12. mai 2021

Eit nytt smittetilfelle 02.05.21

Totalt er det no ein smitta som sit i isolasjon, og to nærkontaktar som sit i karantene i Sula kommune. 140 personar har vore smitta i Sula kommune sidan mars 2020.

Smittestatusen over gjeld smitta personar som oppheld seg i Sula kommune når dei testar positivt. Personar som er folkeregistrert i Sula kommune, men som ikkje oppheld seg her når dei testar positivt er ikkje med i oversikta. Det kan derfor vere avvik mellom tala du finn på sida her og nasjonale tal som blir brukt av mellom anna VG.

Ofte stilte spørsmål om koronasmitte 

Korleis forhindre smitte

Det viktigaste vi kan gjere for å halde smittetrykket nede er å følge dei nasjonale smittevernråda. I følgje dei skal vi unngå unødvendig reiser i Noreg. Dei aller fleste blir smitta i private heimar, det er derfor viktig å  ikkje ha fleire enn 10 nærkontaktar i veka, og unngå besøk frå meir enn 5 personar i eigen heim. 

Unngå overnattingsbesøk frå personar som kjem frå områder med mykje smitte og strenge lokal tiltak. Barn, unge og personar som bur åleine kan likevel ha besøk av 1 -  2 faste venar.

Tenk gjennom om du har behov for å møte opp fysisk, eller om saka di kan løysast på andre måtar, for eksempel. pr. telefon, internett , e-post eller chat.

Ver snar å ta kontakt for testing, sjølv ved milde symptom.

Les meir om korleis du kan forhindre smitte på www.fhi.no eller på www.helsenorge.no

For å hindre spreiing av smitte kan kvar og ein av oss følgje nokre enkle råd: 

 

 

Symptom på koronavirus
Når skal du halde deg heime?

Folkehelseinstituttet  har utarbeidd flytskjema for når ein skal halde seg heime, reglane er litt ulike alt etter kva aldersgruppe du er i

Artiklar om smittestatus i Sula kommune

Sula kommune fekk søndag kveld melding om eit nytt smittetilfelle. Personen vart sett i karantene som følge av eit utbrot i Ålesund kommune, og testa positivt på  veg inn i karantene. Helseavdelinga  testar alle både inn og ut av karantene, om dei ikkje får symptom medan dei sit i karantene. 

Det er ingen nye nærkontaktar i Sula kommune som følge av dette smittetilfellet.

Sula kommune fekk torsdag kveld melding om eit nytt smittetilfelle. Smitteveg er kjent og kan sporast tilbake til utbrotet på Tollboden, sjølv om den smitta ikkje har besøkt restauranten.   Nærkontaktar er kontakta og sett i karantene.

Smittetilfella har forgreininger i dei to kommunane, det er sendt ut felles pressemelding.

Ein person i Sula kommune har i dag testa positivt for korona. Vedkomande var gjest ved Anno laurdag og knyttast til utbrotet i Ålesund kommune. Smittesporing er i gang og nærkontaktar blir kontakta. 

Ein person heimehøyrande i Sula kommune testa positivt ved innreise til Noreg 9. april og har sidan vore fulgt opp på isolasjonshotell ein annan stad i landet. 

Sula kommune fekk søndag kveld melding om eit nytt smittetilfelle. Vedkomande satt allereie i karantene etter å hva vore i kontakt med ein smitta frå ein annen kant av landet, smittekjelda er derfor kjent. Tre nye nærkontaktar er sett i karantene.

Sula kommune har i kveld fått melding om to nye smittetilfelle. Dei smitta var nærkontaktar til ein tilreisande frå Austlandet som testa positivt tidlegare denne veka, dei sat derfor allereie i karantene. Ingen nye nærkontaktar er sett i karantene som følge av dei to nye smitta.

Alle nærkontaktane som vart sett i karantene grunna smitte ved Sula ungdomsskule vart testa på nytt onsdag. Alle testane var negative og nærkontaktane er no ute av karantene.

Sula kommune har i dag fått melding om eit nytt smittetilfelle.  Vedkomande kom tilreisande får Austlandet tidligare denne veka. 8 nærkontaktar er sett i karantene, to av desse i Sula kommune.

Det er ikkje meldt om nye smittetilfelle i Sula kommune sidan 26. mars.