Sula kommune

Smittestatus i Sula kommune

Oppdatert 20.09.2021

2 nye smitta i løpet av helga 18. - 19. september.
1 ny smitta måndag 20. september
3 nye  smitta tysdag 21. september

214 personar har vore smitta i kommunen sidan mars 2020.

Smittestatusen over gjeld smitta personar som oppheld seg i Sula kommune når dei testar positivt. Personar som er folkeregistrert i Sula kommune, men som ikkje oppheld seg her når dei testar positivt er ikkje med i oversikta. Det kan derfor vere avvik mellom tala du finn på sida her og nasjonale tal som blir brukt av mellom anna VG.

Ofte stilte spørsmål om koronasmitte 

Korleis forhindre smitte

Det viktigaste vi kan gjere for å halde smittetrykket nede er å følge dei nasjonale smittevernråda. 

Tenk gjennom om du har behov for å møte opp fysisk, eller om saka di kan løysast på andre måtar, for eksempel. pr. telefon, internett , e-post eller chat.

Ver snar å ta kontakt for testing, sjølv ved milde symptom.

Les meir om korleis du kan forhindre smitte på www.fhi.no eller på www.helsenorge.no

For å hindre spreiing av smitte kan kvar og ein av oss følgje nokre enkle råd: 

 

 

Symptom på koronavirus
Når skal du halde deg heime?

Folkehelseinstituttet  har utarbeidd flytskjema for når ein skal halde seg heime, reglane er litt ulike alt etter kva aldersgruppe du er i

Artiklar om smittestatus i Sula kommune

Sula kommune fekk melding om 3 nye smittetilfelle tysdag 21. september.

  • 1 smitta med kjent smitteveg
  • 1 smitta med ukjent smitteveg 
  • 1 person som testa positivt på hurtigtest, kjent smitteveg

Nærkontakter er varsla.

Sula kommune har fått melding om eit nytt smittetilfelle måndag 20. september. Smitteveg er kjent og nærkontakter er varsla.

Sula kommune har fått melding om to nye smittetilfelle i løpet av helga. Begge tilfella har kjent smittekjelde relatert til andre kommunar. Nærkontakter er varsla.

Sula kommune har fått melding om eit nytt smittetilfelle måndag 13. september. Den smitta er elev ved Sula ungdomsskule. Smitteveg er kjent, nærkontakter er varsla og testa.

Sula kommune har fått melding om to nye smittetilfelle laurdag 11. september.  I begge tilfella er smitteveg kjend og nærkontakter informert.

Sula kommune fekk melding om eit nytt smittetilfelle tysdag 7. september. Smitteveg er kjent og nærkontakter er varsla.

Sula kommune fekk søndag 29. august melding om 9 nye smittetilfelle.

Sula kommune har fått melding om fire nye smittetilfelle onsdag 01. september.

  • Eit tilfelle knytt til eit utbrot ved ei bedrift.
  • Tre tilfelle med ukjent smittekjelde. Smittesporing pågår. Nærkontakter er varsla.

 

 

 

Tysdag 31 august fekk Sula kommune melding om to nye smittetilfelle.

  • Eit tilfelle er knytt til eit utbrot i ei lokal bedrift.
  • Eit tilfelle der vedkomande testa positivt på ein hurtigtest, svar på PCR-test er venta seinare i dag. Smittekjelde er ukjent.

Sula kommune fekk melding om tre nye smittetilfelle fredag 27. august. Eit tilfelle er nærkontakt til ein tidligare smitta. I dei to andre tilfella er smittekjelda ukjent. Smittesporing pågår og nærkontakter er varsla.