Sula kommune

Smittestatus i Sula kommune

Oppdatert 16. juni 2021

Eit nytt smittetilfelle tysdag 08. juni. 

I Sula kommune er det no ein smitta i isolasjon, to nærkontaktar sit i karantene. 143 personar har vore smitta i Sula kommune sidan mars 2020.

Smittestatusen over gjeld smitta personar som oppheld seg i Sula kommune når dei testar positivt. Personar som er folkeregistrert i Sula kommune, men som ikkje oppheld seg her når dei testar positivt er ikkje med i oversikta. Det kan derfor vere avvik mellom tala du finn på sida her og nasjonale tal som blir brukt av mellom anna VG.

Ofte stilte spørsmål om koronasmitte 

Korleis forhindre smitte

Det viktigaste vi kan gjere for å halde smittetrykket nede er å følge dei nasjonale smittevernråda. I følgje dei skal vi unngå unødvendig reiser i Noreg. Dei aller fleste blir smitta i private heimar, det er derfor viktig å  ikkje ha fleire enn 10 nærkontaktar i veka, og unngå besøk frå meir enn 5 personar i eigen heim. 

Unngå overnattingsbesøk frå personar som kjem frå områder med mykje smitte og strenge lokal tiltak. Barn, unge og personar som bur åleine kan likevel ha besøk av 1 -  2 faste venar.

Tenk gjennom om du har behov for å møte opp fysisk, eller om saka di kan løysast på andre måtar, for eksempel. pr. telefon, internett , e-post eller chat.

Ver snar å ta kontakt for testing, sjølv ved milde symptom.

Les meir om korleis du kan forhindre smitte på www.fhi.no eller på www.helsenorge.no

For å hindre spreiing av smitte kan kvar og ein av oss følgje nokre enkle råd: 

 

 

Symptom på koronavirus
Når skal du halde deg heime?

Folkehelseinstituttet  har utarbeidd flytskjema for når ein skal halde seg heime, reglane er litt ulike alt etter kva aldersgruppe du er i

Artiklar om smittestatus i Sula kommune

Mannskapet om bord i den russiske båten som ligg ved Fiskarstrand Verft AS er no testa to gongar. Alle testane var negative begge gongane. Mannskapet er no ute av karantene.

Sula kommune fekk tysdag kveld melding om ein person som har testa positivt for korona. Vedkomande er mannskap på ein russisk båt som ligg ved Fiskerstrand Verft AS.

Sula kommune har laurdag føremiddag fått melding om eit nytt smittetilfelle. Vedkomande sat allereie i karantene då testen vart tatt, det er ingen nye nærkontaktar. 

Ein person i Sula kommune har testa positivt på hurtigtest i dag. Pcr-test er tatt, svar er venta i morgon. Smitteveg er kjent då vedkomande er nærkontakt til ein person som testa positivt i Ålesund kommune før helga. 3 nærkontaktar er sett i karantene.

Totalt er det no 1 smitta i isolasjon og 7 nærkontaktar i karantene i Sula kommune.

Sula kommune fekk søndag kveld melding om eit nytt smittetilfelle. Personen vart sett i karantene som følge av eit utbrot i Ålesund kommune, og testa positivt på  veg inn i karantene. Helseavdelinga  testar alle både inn og ut av karantene, om dei ikkje får symptom medan dei sit i karantene. 

Det er ingen nye nærkontaktar i Sula kommune som følge av dette smittetilfellet.

Sula kommune fekk torsdag kveld melding om eit nytt smittetilfelle. Smitteveg er kjent og kan sporast tilbake til utbrotet på Tollboden, sjølv om den smitta ikkje har besøkt restauranten.   Nærkontaktar er kontakta og sett i karantene.

Smittetilfella har forgreininger i dei to kommunane, det er sendt ut felles pressemelding.

Ein person i Sula kommune har i dag testa positivt for korona. Vedkomande var gjest ved Anno laurdag og knyttast til utbrotet i Ålesund kommune. Smittesporing er i gang og nærkontaktar blir kontakta. 

Ein person heimehøyrande i Sula kommune testa positivt ved innreise til Noreg 9. april og har sidan vore fulgt opp på isolasjonshotell ein annan stad i landet. 

Sula kommune fekk søndag kveld melding om eit nytt smittetilfelle. Vedkomande satt allereie i karantene etter å hva vore i kontakt med ein smitta frå ein annen kant av landet, smittekjelda er derfor kjent. Tre nye nærkontaktar er sett i karantene.