Sula kommune

Til deg som har det vanskeleg

Koronapandemien har endra kvardagen til dei fleste av oss. Nokon kan synest denne tida er vanskeleg, fordi dei er redde, bekymra, eller ikkje har det bra heime. Nedanfor har vi samla ei oversikt over telefonnummer og nettsider som kan vere til hjelp.

Lokale hjelpetenester

Interkommunal barnevernvakt

Mobil 915 76 020

Bemanna heile døgnet.

Hovudoppgåva er å hjelpe barn og familiar i akutt krise. Barnevernvakta skal i hovudsak gi råd og rettleiing på telefon.  Ved akutt krise kan barnevernvakta vurdere å rykke ut for å bistå meir aktivt i situasjonar.

Krisesenter for Sunnmøre

For kvinner og barn: Telefon 70 16 33 33 Mobil 945 39 945
For menn og barn: Mobil 907 07 433

Meir informasjon om krisesenteret

Psykososialt team og kriseleiing

Treng du å kome i kontakt med psykososialt team eller kommunen si kriseleiing, kan du ringe sentralbordet på telefon 70 19 91 00. Utanom vanleg arbeidstid, ta kontakt med politiet på telefon 02800.

Nasjonale hjelpetenester

  • Alarmtelefonen er det nasjonale nødnummeret for barn og unge som er utsett for vald, overgrep eller føler seg utrygge på andre måtar. Vaksne som er bekymra for eit barn, kan også ringe. Opent heile døgnet: 116 111.
  • BaRsnakk er eit chattetilbod til deg med foreldre, eller andre nær deg, som har, eller har hatt eit rusproblem.
  • Kors på halsen er et tilbod til deg under 18 år bemannet av frivillege vaksne frå Røde Kors. Opent mandag - fredag kl. 14:00-22:00 på telefon: 800 333 21.
  • Redd barna har lage ei side der du finn informasjon om kvar du som er barn, ungdom eller vaksen kan snakke med nokon og få hjelp om du treng det.
  • UngPrat er en samtaleteneste til barn og unge mellom 13 og 24 som treng nokon å prate med.
  • Mental Helse hjelpetelefon er for alle som treng nokon å snakke med. Opent heile døgnet: 116 123.
  • Kirkens SOS er for alle som vil snakke med nokon. Opent heile døgnet: 22 400 040. SOS-chat er open kvardagar  18:30 -22:30.
  • Foreldresupport er for omsorgspersonar som trenger hjelp og rettleiing. Opent heile døgnet: 116 123. 
  • Vold- og overgrepslinja er for deg som opplev vald i nære relasjonar eller er bekymra for nokon du kjenner. Opent heile døgnet: 116 006.
  • Anonyme Alkoholikere (AA)