Sula kommune

Kontantkassa og aktivitetstilskot - inkludering i organiserte fritidsaktivitetar

Alle barn og unge i Sula skal ha moglegheit til å delta i fritidsaktivitetar! 

Sula kommune har fått midlar frå Kontantkassa.no , i tillegg til eigne kommunale midlar (aktivitetstilskot). 
Føremålet med tilskotsordningane er at alle barn og unge i Sula skal få moglegheit til å delta i ein fritidsaktivitet.

Tilskota er særskilt innretta mot barn og unge mellom  6 og 18 år og som av økonomiske årsakar ikkje får delta i organiserte aktivitetar.

Meir informasjon om ordninga og link til søknadsskjema finn du her.

Klikk for stort bileteKlikk for stort bileteKlikk for stort bilete