Sula kommune

Kulturprisen for Sula kommune 2022

Kjenner du nokon i Sula kommune som har gjort seg fortent til kulturprisen?

Her finn du informasjon om kulturprisen og korleis du stiller forslag til kandidat.
Frist for å stille forslag er 1. november