Sula kommune

Kulturstipend 2021

Innan 1. november 2021 er det høve til å søke kommunen om kulturstipend. 
Klikk her for søknadsskjema og nærare informasjon om stipendordninga.