Sula kommune

Kulturstipend

Innan 1. november 2019 er det høve til å søke kommunen om kulturstipend. 
Søknadsskjema og nærare informasjon om stipendordninga.