Sula kommune

Lekkasjesøk på vassleidningar

Utestyrken i Sula kommune kjem til å starte lekkasjesøk på det kommunale vassleidningsnettet i natt. Arbeidet kjem til å pågå ei natt pr. veke, mellom kl. 00.30-07.00 ut oktober. Om lekkasjer vert oppdaga, kan det vere at kommunalt tilsette må ta seg inn på private eigedomar. Dei tilsette har arbeidsklær med kommunen sin logo på.