Sula kommune

Livslyst når det røyner på - meistringskurs for vaksne etterlatte

"Livslyst når det røyner på" er eit meistringskurs for vaksne etterlatte som har mista ein nærståande i kreft eller annan sjukdom. Kurset går over fire kveldar, og er ope for deltakarar frå heile Sunnmøre.

Oppstart tysdag 18. mai. Kursplakat finn du ved å klikke her (PDF, 346 kB).

Kurset er utarbeidd av Kreftforeningen, og vert arrangert i eit samarbeid mellom pårørandekoordinatoren i Ålesund og kreftkoordinatorane i Ålesund og Sula. Tiltaket er støtta av Utviklingssenteret for hjemmetjenester i Møre og Romsdal. Kurset bygg på kognitiv læring, og gir nyttige verktøy for å meistre kvardagen når livet vert vanskeleg. Deltakarane får også høve til å utveksle erfaringar med andre som er i ein liknande situasjon.

"Jeg trodde det bare var meg som følte det slik..., så kom jeg hit og fant en trøst i det å møte andre". 

Oppstart: Tysdag 18. mai kl. 16.30.
Stad: Ålesund rådhus, lavblokka, møterom 470.

Påmelding/informasjon: Kontakt pårørandekoordinator i Ålesund, Merete Kløvning, tlf. 48 09 15 54.

NB: Ein vil ta omsyn til smittevern under kursavviklinga. Avgrensa tal på plassar grunna pandemien, først til mølla.

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete