Sula kommune

Lokal forskrift for godtgjering og arbeidsvilkår til folkevalde i Sula kommune – høyring

I ny kommunelov er det krav om at alle kommunar må lage ei lokal forskrift som skal regulere folkevalde sine rettar for godtgjering og arbeidsvilkår. 

Sula kommunestyre vedtok i K-sak 096/20 i møte 15.10.20 å legge eit utkast til lokal forskrift ut til høyring / offentleg ettersyn. 

Vedlegg

Innspel

Vi ber om at ev. innspel vert å sende til Sula kommune innan 13. november, gjerne på e-post post@sula.kommune.no