Sula kommune

Mitt Møre og Romsdal

Møre og Romsdal fylkeskommune vil gjerne ha innspel om framtida til fylket, og har difor laga ei spørjeundersøking. Har du eit innspel du vil kommme med?

Delta i undersøkinga, premiar kan du vinne også.