Sula kommune

Naturlosavis med mange flotte turmål

Sunnmøre friluftsråd gir årleg ut to Naturlos aviser - ei om våren og ei om hausten

I Naturlosavisene finn du ei rekke turar som du kan delta på saman med andre og ein naturlos (turleiar). Alle turane er gratis å delta på.

Her finn du avisa for mai - august 2022 (PDF, 11 MB)