Sula kommune

No er det på tide å søke barnehageplass

Det er no opna for søknad til hovudopptaket til barnehagane, søknadsperioden er 01. januar - 01. mars. Om du ønsker barnehageplass frå august 2022 må du søke innan fristen. Søknadar som kjem inn etter dette, bli behandla ved supplerande opptak.

I Sula kommune har vi 4 kommunale og 5 private barnehagar. 

I filmen under får du meir informasjon om korleis barnehagane legg vekt på å møte barnet ditt på god og trygg måte.