Sula kommune

No kan du søke om barnehageplass - hovudopptak

Nytt barnehageår begynner i august. Om du ønsker barnehageplass frå august må du søke innan 1. mars.

I Sula kommune har vi 4 kommunale og 5 private barnehagar. Det er felles søknad og opptak til alle barnehagane. For søknad om plass frå 01.08.21 er søknadsfristen 01.03.21. Søknadar som kjem inn etter dette, bli behandla ved supplerande opptak.

Kontakt

Jeanette Reiten
Seniorrådgjevar barnehage
E-post
Telefon 70 19 95 84

Barnerepresentant