Sula kommune

Opning av Rørstadmarka skule

Torsdag 17. november 2022 er det opningsfest for Rørstadmarka skule, alle interesserte er velkommen.

Tid: Torsdag 17. november 2022 kl 15.00-19.00
Stad: Rørstadmarka skule, Rørstadmarka 77

Program

  • Frå kl 15.00 vil skuledelen vere open slik at publikum kan kome innom klasserom og skulebygget 
  • 16.30-17.30 i Rørstadmarkahallen. Opningsforestilling med elevar ved skulen i samarbeid med kulturskulen og korpsa i bygdene Måseide og Fiskarstrand.

Velkomen!